Mattias Eriksson

Mattias Eriksson har arbetat med aktier i över femton år. Han har arbetat som aktieanalytiker på bland annat Deutsche Bank och Standard & Poor’s Equity Research. Idag är han chefsaktiestrateg på Nordea och ansvarig för bankens aktie- och ränterådgivning mot privatpersoner. Mer om Mattias

Vad är ett kvalitetsbolag?

  • 3 min

Det är vanligt att kategorisera bolag som bra och dåliga, och bra bolag brukar benämnas ”kvalitetsbolag”. Men vad är hög kvalitet? Går det att mäta?

Det bästa och enklaste sättet att avgöra kvalitén på ett bolag är att titta på hur hög avkastningen på det investerade kapitalet varit historiskt. Ett bra bolag ska ha hög avkastning på investerat kapital, alltså det kapital som både aktieägare och obligationsinnehavare investerat i bolaget. Om avkastningen på kapitalet är högre än avkastningskravet, alltså den avkastningsnivå som aktieägare och obligationsinnehavare gemensamt kräver, adderar bolaget värde.

Även avkastning på eget kapital är naturligtvis relevant – som aktieägare vill vi ha så hög förräntning på vår investering som möjligt. En hög och uthållig tillväxt i bolagets vinst och kassaflöde är också attraktivt. Ett bolag som historiskt visat en stabil tillväxt i både med- och motgång konjunkturellt håller hög kvalitet. Och den viktigaste framgångsfaktorn för att växa, förutom att verka på en marknad som växer, är att utveckla nya produkter och på så vis kunna höja priserna och ta marknadsandelar. Framgångsrika företag är i regel innovativa och har bra förståelse för vad kunderna efterfrågar. Innovativ produktutveckling brukar resultera i en stark marknadsposition och prisledarskap, alltså att bolaget är den aktör i branschen som är först med prishöjningar.

En viktig faktor i det här sammanhanget är uthålligheten – under hur lång tidsperiod har bolaget lyckats att leverera en hög lönsamhet? Ju längre, desto bättre. Warren Buffet har uttryckt sin syn på kvalitet så här:

Leaving the question of price aside, the best business to own is one that over an extended period can employ large amounts of capital at very high rates of return.

null
Warren Buffett

Vilka andra viktiga konkurrensfördelar, förutom produktutveckling, brukar känneteckna bolag av hög kvalitet? Det finns några typiska faktorer att hålla utkik efter:
1) Fördelen av att äga ett stort nätverk. Två bra, aktuella exempel är Facebook och Twitter. Ju fler användare, desto större anledning att både vara kvar i nätverket och för nya användare att ansluta sig till det.
2) Höga kostnader för att byta leverantör. Att byta leverantör kan innebära att man tvingas betala en avgift när man exempelvis säger upp ett abonnemang. Det kan också innebära att man måste lära sig en ny produkt, vilket kan vara tidsödande.
3) Ett starkt varumärke är en annan viktig konkurrensfördel. Och här gäller det att kunden är beredd att betala för varumärket, det är definitionen på att det är starkt.
4) Produkter eller tjänster som är verksamhetskritiska. Om ett bolag kan erbjuda en produkt som är väldigt viktig för kundens verksamhet blir priskänsligheten lägre, särskilt om produktens kostnad är låg i relation till de totala kostnaderna. När Airbus eller Boeing tillverkar ett flygplan finns det ett stort antal produkter som är verksamhetskritiska men som inte kostar särskilt mycket i relation till vad flygplanet kostar att tillverka, till exempel kullager. En annan relaterad konkurrensfördel kan vara en väl utbyggt servicenätverk så att man som kund inte får några längre avbrott i sin produktion. Ytterligare konkurrensfördelar är
5) skalfördelar, att de fasta kostnaderna kan slås ut på ett större antal enheter, vilket gör produktionen mer effektiv samt att
6) bolaget har lägre inköpskostnader än konkurrenterna.

Förutom ovanstående vill jag gärna äga bolag med en väldiversifierad kundstock, en flexibel kostnadsbas samt en hög andel återkommande intäkter (från service exempelvis). Jag ser det som en trygghet att bolaget inte står och faller med en eller ett fåtal kunder, att kostnaderna kan reduceras på ett smidigt sätt vid en konjunkturförsämring samt att en stor del av intäkterna är ganska förutsägbara och inte särskilt konjunkturberoende.

Slutligen vill jag även att bolagets belåning är på en betryggande nivå. I de fall aktieplaceringar går helt åt skogen handlar det oftast om bolag som är högt belånade. Den risken tycker jag är onödig att ta.

Investmentbolag bra – Stock picking bättre

  • 2 min

Att köpa aktier i investmentbolag är ett bra sätt att försiktigt närma sig aktiemarknaden. Det är roligare än att köpa en tråkig indexfond, men lika billigt och historiskt har avkastningen varit högre jämfört med utvecklingen på Stockholmsbörsen.
Grafen här under visar utvecklingen för SIX Return, som är Stockholmsbörsens utveckling inklusive utdelningar, utvecklingen för en likaviktad korg av investmentbolag (Ratos, Lundbergs Latour, Investor, Kinnevik och Melker Schörling) samt vår modellportfölj. Stockholmsbörsen (SIX Return) har utvecklats fantastiskt bra under de här fem åren (2010-2014) och stigit med 89 procent. Investmentbolagen har presterat ännu bättre och avkastat 102 procent. Men bäst har modellportföljen gått; +122 procent. Det visar att aktieanalys fungerar över tid. Och det är dessutom mycket roligare att vara en aktiv aktiesparare jämfört med en passiv. På kort sikt är aktiemarknadens rörelser slumpmässiga men på lång sikt är den primära drivkraften bolagens vinstutveckling och då lönar sig bra analys.

Börsen ger alla människor möjligheten att bli delägare i välskötta, fina bolag som tjänar mycket pengar. Den kunskap som krävs för att kunna ta ställning till om en aktie är köpvärd är inom räckhåll för alla. Det viktigaste är ett intresse. Inte bara ett intresse för bolag och aktier, utan även ett samhällsintresse, för vad som händer i världen påverkar bolagen.

Kortfattat handlar investeringar i aktier om två saker:

1) Är det ett bra bolag?
2) Är bolaget tillräckligt lågt värderat för att motivera en investering?
Att avgöra om ett bolag är bra eller inte kan man diskutera länge men många människor kan avgöra det intuitivt. Svenska bolag har överlag en formidabel informationsgivning, vilket gör arbetet lättare. Värdering är lite svårare men ingen raketforskning. Det är en liten tröskel som man som aktieintresserad måste över, men inget oöverstigligt hinder.
Du kan med ett ganska litet sparkapital börja investera i aktiemarknaden, i bolag där du förstår verksamheten och bedömer att det har goda framtidsutsikter, och på sikt bygga en förmögenhet. Nyckeln till framgång ligger som sagt mycket i att ha ett intresse och ägna lite tid åt sin aktieportfölj. Det krävs inte att du följer aktiemarknaden dagligen – du ska hellre göra få affärer än många i början. Men som med så mycket annat ger träning färdighet även när det gäller aktier. Börja i liten skala och bygg upp din kompetens och ditt risktagande i maklig takt. Lycka till!

Namnlös

Pris: 179 miljoner dollar. Värde: 0

  • 1 min

I dessa tider, med kraftigt stigande tillgångspriser, relativt låg arbetslöshet och exceptionellt låga räntor, säljs målningar till rekordpriser på löpande band. Det senaste rekordet stod en Picasso-tavla för. Men betänk att pris inte är samma sak som värde.

En tavla genererar i regel inget kassaflöde (om inte människor är beredda att betala pengar för att se på tavlan) och är därför värdelös. Men ändå säljs enskilda tavlor för hundratals miljoner kronor, till och med miljarder kronor i vissa fall. Hur kommer det sig?

Nyligen såldes en Picasso-tavla för motsvarande 1,5 miljarder kronor (179,3 miljoner dollar) på en auktion i New York. Den kan omöjligt vara värd så mycket pengar. Ett så högt pris går rimligtvis inte att motivera enligt ekonomisk teori. Värdet på en tillgång beror nämligen på vilka kassaflöden den kan generera, och risken i dessa kassaflöden. Rekordpriset handlar istället om att det finns ett fåtal människor i världen med alldeles för mycket pengar.

Priset avgörs sannolikt av vad konstintresserade med stora förmö­genheter, enskilda personer eller institutioner är beredda att betala för en specifik målning och inte vilka kassaflöden som förväntas genereras. Men det är skillnad på pris och värde, och värdet på en tillgång bestäms av de framtida kassaflöden (betalningar) som vi får från tillgången.

Läs min bok ”Köp billigt, sälj dyrt” och lär dig att värdera tillgångar!

 

Spara inte i tråkiga indexfonder – ta ställning själv!

  • 4 min

Debatten om fondavgifter är alltid närvarande, och mer eller mindre livlig. Det talas väldigt mycket om vikten av låga avgifter. Och visst är fondavgiften viktig, men som i så många andra sammanhang måste kvalitet få kosta ibland. Fokusera därför mer på vad du köper och lite mindre på priset som du betalar. Det bästa alternativet för dig som är aktieintresserad är att bygga din egen aktieportfölj. Det är betydligt roligare än att äga en indexfond och lika billigt. Nedan ett utdrag ur min bok Köp billigt – sälj dyrt:

Många akademiker, inte minst 2013 års Nobelpristagare i ekonomi, Eugene Fama, anser att det är betydligt bättre att välja en indexfond jämfört med en aktivt förvaltad aktiefond i och med att avgiften är betydligt lägre för en indexfond. Jag förespråkar att du väljer dina aktier själv, istället för att låta en indexfond ta rygg på aktiva förvaltare som vågar ta ställning om en aktie är köpvärd eller inte. Våga ta ställning själv! Det trista med indexfonder är att en sådan fond bara följer strömmen – om en aktie stiger och ökar som andel av index måste indexfonderna öka sitt innehav i det bolaget, utan att fundamenta har förändrats i bolaget. Med fundamenta menar jag bolagets vinstgenereringsförmåga – bolaget blir ju inte bättre på att tjäna pengar bara för att aktien stiger, eller hur? Då är det bättre att ägna lite tid varje månad åt att fundera kring sina innehav och ta ställning själv om det behövs förändringar i aktieportföljen. Dessutom blir kostnaden lika låg som för en indexfond och du har roligare under tiden.

Låt oss anta att du har en miljon kronor uppdelat i tio olika innehav och gör två affärer för vardera 100 000 kronor per månad. Det blir tjugofyra affärer på ett år. Om courtaget (avgiften som banken ska ha för att genomföra affären/transaktionen) är 0,085 procent, och minimicourtaget 59 kronor per affär (det lägsta beloppet du måste betala oavsett storleken på transaktionen), blir det totala courtaget 2 040 kronor, alltså 0,2 procent av det totala kapitalet på en miljon kronor. Det är lägre än avgiften för de flesta indexfonder. Då har du gjort ganska många affärer på ett år, det går sannolikt att generera en bra avkastning med färre affärer och därmed lägre transaktionskostnader.

Vid ett kapital på 150 000 kronor blir det totala courtaget, om du gör lika många affärer som i exemplet ovan, 0,94 procent, så det är i alla fall mindre än vad många aktivt förvaltade aktiefonder tar i avgift.

Ett viktigt tillägg till ovanstående är att du inte ska välja fonder som säger sig vara aktivt förvaltade, med en hög avgift, men som i praktiken ligger nära index i sin förvaltning. Om du vill ha ditt sparkapital i aktiefonder se till att de är aktivt förvaltade på riktigt. Men, som sagt, ta ställning själv istället och placera enligt eget huvud. Det är ännu bättre än en fond.

 Hur vet man om fonden är aktivt förvaltad? Det bästa måttet, enligt mig, är active share som betyder, enkelt förklarat, hur mycket fondens innehav i respektive aktie avviker från vikten i index. Nyckeltalet varierar mellan noll och hundra där noll är en indexfond som placerar exakt som index. Om värdet är hundra har fonden inga innehav som finns i index. Morningstar, som oberoende av fondbolagen utvärderar fonder, räknar fram active share. Nyckeltalet ska ligga på minst 60, men helst över 70, för att räknas som en aktivt förvaltad fond, tycker jag. Ju högre siffra desto mer vågar förvaltaren avvika från index och det du ska betala för är fondförvaltarens förmåga att göra bra aktieval, inte att krama index. Om förvaltaren inte tror på en indextung aktie som till exempel Hennes & Mauritz ska fonden naturligtvis inte äga en enda aktie, inte ligga underviktad (ha en lägre andel i fonden än vad vikten i jämförelseindex är) som många förvaltare gör.

Jag föredrar direktägande i aktier men fonder är ett bra alternativ för regelbundet sparande av små belopp, då ger fondsparande en bra riskspridning, eller för sparande i regioner eller i sektorer där din egen kunskap är väldigt underlägsen den som fondförvaltarna har och som kan motiveras av den avgift de kräver.