Pris: 179 miljoner dollar. Värde: 0

  • 1 min

I dessa tider, med kraftigt stigande tillgångspriser, relativt låg arbetslöshet och exceptionellt låga räntor, säljs målningar till rekordpriser på löpande band. Det senaste rekordet stod en Picasso-tavla för. Men betänk att pris inte är samma sak som värde.

En tavla genererar i regel inget kassaflöde (om inte människor är beredda att betala pengar för att se på tavlan) och är därför värdelös. Men ändå säljs enskilda tavlor för hundratals miljoner kronor, till och med miljarder kronor i vissa fall. Hur kommer det sig?

Nyligen såldes en Picasso-tavla för motsvarande 1,5 miljarder kronor (179,3 miljoner dollar) på en auktion i New York. Den kan omöjligt vara värd så mycket pengar. Ett så högt pris går rimligtvis inte att motivera enligt ekonomisk teori. Värdet på en tillgång beror nämligen på vilka kassaflöden den kan generera, och risken i dessa kassaflöden. Rekordpriset handlar istället om att det finns ett fåtal människor i världen med alldeles för mycket pengar.

Priset avgörs sannolikt av vad konstintresserade med stora förmö­genheter, enskilda personer eller institutioner är beredda att betala för en specifik målning och inte vilka kassaflöden som förväntas genereras. Men det är skillnad på pris och värde, och värdet på en tillgång bestäms av de framtida kassaflöden (betalningar) som vi får från tillgången.

Läs min bok ”Köp billigt, sälj dyrt” och lär dig att värdera tillgångar!