Spara inte i tråkiga indexfonder – ta ställning själv!

  • 4 min

Debatten om fondavgifter är alltid närvarande, och mer eller mindre livlig. Det talas väldigt mycket om vikten av låga avgifter. Och visst är fondavgiften viktig, men som i så många andra sammanhang måste kvalitet få kosta ibland. Fokusera därför mer på vad du köper och lite mindre på priset som du betalar. Det bästa alternativet för dig som är aktieintresserad är att bygga din egen aktieportfölj. Det är betydligt roligare än att äga en indexfond och lika billigt. Nedan ett utdrag ur min bok Köp billigt – sälj dyrt:

Många akademiker, inte minst 2013 års Nobelpristagare i ekonomi, Eugene Fama, anser att det är betydligt bättre att välja en indexfond jämfört med en aktivt förvaltad aktiefond i och med att avgiften är betydligt lägre för en indexfond. Jag förespråkar att du väljer dina aktier själv, istället för att låta en indexfond ta rygg på aktiva förvaltare som vågar ta ställning om en aktie är köpvärd eller inte. Våga ta ställning själv! Det trista med indexfonder är att en sådan fond bara följer strömmen – om en aktie stiger och ökar som andel av index måste indexfonderna öka sitt innehav i det bolaget, utan att fundamenta har förändrats i bolaget. Med fundamenta menar jag bolagets vinstgenereringsförmåga – bolaget blir ju inte bättre på att tjäna pengar bara för att aktien stiger, eller hur? Då är det bättre att ägna lite tid varje månad åt att fundera kring sina innehav och ta ställning själv om det behövs förändringar i aktieportföljen. Dessutom blir kostnaden lika låg som för en indexfond och du har roligare under tiden.

Låt oss anta att du har en miljon kronor uppdelat i tio olika innehav och gör två affärer för vardera 100 000 kronor per månad. Det blir tjugofyra affärer på ett år. Om courtaget (avgiften som banken ska ha för att genomföra affären/transaktionen) är 0,085 procent, och minimicourtaget 59 kronor per affär (det lägsta beloppet du måste betala oavsett storleken på transaktionen), blir det totala courtaget 2 040 kronor, alltså 0,2 procent av det totala kapitalet på en miljon kronor. Det är lägre än avgiften för de flesta indexfonder. Då har du gjort ganska många affärer på ett år, det går sannolikt att generera en bra avkastning med färre affärer och därmed lägre transaktionskostnader.

Vid ett kapital på 150 000 kronor blir det totala courtaget, om du gör lika många affärer som i exemplet ovan, 0,94 procent, så det är i alla fall mindre än vad många aktivt förvaltade aktiefonder tar i avgift.

Ett viktigt tillägg till ovanstående är att du inte ska välja fonder som säger sig vara aktivt förvaltade, med en hög avgift, men som i praktiken ligger nära index i sin förvaltning. Om du vill ha ditt sparkapital i aktiefonder se till att de är aktivt förvaltade på riktigt. Men, som sagt, ta ställning själv istället och placera enligt eget huvud. Det är ännu bättre än en fond.

 Hur vet man om fonden är aktivt förvaltad? Det bästa måttet, enligt mig, är active share som betyder, enkelt förklarat, hur mycket fondens innehav i respektive aktie avviker från vikten i index. Nyckeltalet varierar mellan noll och hundra där noll är en indexfond som placerar exakt som index. Om värdet är hundra har fonden inga innehav som finns i index. Morningstar, som oberoende av fondbolagen utvärderar fonder, räknar fram active share. Nyckeltalet ska ligga på minst 60, men helst över 70, för att räknas som en aktivt förvaltad fond, tycker jag. Ju högre siffra desto mer vågar förvaltaren avvika från index och det du ska betala för är fondförvaltarens förmåga att göra bra aktieval, inte att krama index. Om förvaltaren inte tror på en indextung aktie som till exempel Hennes & Mauritz ska fonden naturligtvis inte äga en enda aktie, inte ligga underviktad (ha en lägre andel i fonden än vad vikten i jämförelseindex är) som många förvaltare gör.

Jag föredrar direktägande i aktier men fonder är ett bra alternativ för regelbundet sparande av små belopp, då ger fondsparande en bra riskspridning, eller för sparande i regioner eller i sektorer där din egen kunskap är väldigt underlägsen den som fondförvaltarna har och som kan motiveras av den avgift de kräver.