Emma Stenström

EMMA STENSTRÖM är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, krönikör i Dagens Industri, populär föreläsare och författare till boken Bubbelhoppa (2023). Hon är chef för Handels forskningscenter för konst, kultur och företagande, har varit gästprofessor vid Konstfack, programledare på SVT samt forskare i Montreal och Berlin.

Vid Handelshögskolan undervisar hon i hållbarhet och ledarskap på kandidat-, master- och chefsnivå och har blivit utsedd till bästa lärare flera gånger om.

Emma har suttit i ett flertal styrelser, bland annat Statens Kulturråd, och är just nu styrelseledamot för Stiftelsen Dansens hus.

Läs mer om Emma Stenströms föreläsningar

Föreläsningar

Emma Stenström uppskattas för sina oväntade grepp, djupa kunskaper och sin pedagogiska skicklighet. Emma gör sig lika bra på de stora scenerna som i den mindre workshopen i vilka hon omvandlar gedigen forskning till praktiska råd. Bubbelhoppa, metoden hon utvecklat och provat ut på mer än 2000 studenter och deltagare i chefsutbildningar, uppmärksammades som ett av årets nyord 2023 av Språkrådet.


Bubbelhoppa!

När befann du dig senast omgiven av människor som inte alls tänkte som du, inte höll med dig eller såg på världen på andra sätt? Kommer du ihåg när du senast tillät dig att radikalt byta perspektiv och utmanade din comfort zone? När var du senast nybörjare inom något? Eller fördjupade dig inom ett nytt kunskapsområde?

Nu finns det en metod som gör att du kan göra detta oftare: Bubbelhoppning. I denna mycket inspirerande föreläsning berättar Emma Stenström om alla de fördelar som kommer med att våga sig på något nytt. Vi lever ofta i våra bubblor och får allt svårare att förstå andras perspektiv. Dock är just nya perspektiv det vi som människor behöver för att fortsätta utvecklas.

Att vara en bubbelhoppare är i mångt och mycket en inställning. Ett förhållningssätt till livet. En nyfikenhet på andra som leder till att vi kan vidga våra vyer och finna nya vägar.


Bubbelhoppa: Workshop

Vi behöver träna förmågor som gör det enklare att mötas och förstå andras perspektiv – för att skapa innovationer, bättre samarbeten i komplexa frågor eller för att helt enkelt utvecklas som individer.

Med en ökad medvetenhet om egna och andras bubblor blir deltagarna i denna workshop bättre på att både ställa bra frågor, lyssna och dela med sig – för att kunna möta personer med andra perspektiv än de egna. En ökad förståelse underlättar såväl samarbete som tillit och konflikthantering, internt mellan medarbetare, men också gentemot kunder eller andra intressenter. Nyfikna bubbelhopp ger  en inkluderande samhällsutveckling och öppnar för personlig utveckling.

 

Mänsklig utveckling för hållbarhet

Med föreläsningar, samskapande övningar och med blandat lärande kan vi brygga över gapet mellan kunskap och handling. De flesta blir motiverade när de väl försöker. Många vill ju att världen finns kvar och att livet på jorden blir bra för de flesta människor. Ett starkt argument för att jobba med hållbarhet som drivkraft är att det ger oss en mer meningsfull tillvaro. Enligt forskningen minskar dessvärre människors känsla av meningsfullhet och det försvagar vår handlingskraft. Ökad mening, däremot, stärker individers vilja att bidra och därmed våra organisationer.

För att skapa ett hållbart samhälle behövs också ökad förståelse för systemet och en högre grad av individuell självinsikt. Hållbarhetsarbetet måste kompletteras med kunskap och metoder från psykologin, sociologi, filosofin, konsten och estetiken. Det finns metoder för det här och Emma Stenström kan dem. Berörs vi på djupet som människor väcks hopp, nyfikenhet och fantasi.

 

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan