Emma Stenström

Docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, krönikör i Dagens Industri samt frilansande skribent och föreläsare. Disputerade på avhandlingen ”Konstiga företag”. Har tidigare varit gästprofessor vid Konstfack samt biträdande rektor vid Handelshögskolan.

Hon forskar och undervisar i kulturellt företagande och ledarskap. År 2000 disputerade hon på avhandlingen ”Konstiga företag” och hon har sedan dess fortsatt intressera sig främst för relationen mellan kultur och ekonomi. Tillsammans med Tobias Nielsén bloggen kulturekonomi. Tidigare har hon också varit programledare för Sveriges Televisions konstprogram ”Arty” och verkställande direktör för Föreningen Kultur & Näringsliv. Hon har suttit i ett flertal styrelser, bland annat Statens Kulturråd, och sitter i dag i styrelsen för Stiftelsen Dansens hus, Svensk-Danska Kulturfonden, arkitektfirman Wester & Elsner samt Gertrude & Ivar Philipsons stiftelse. Sedan 2010 är hon programchef för Handelshögskolans kandidatutbildning.

2014 var hon tillsammans med Lars Strannegård redaktör för antologin Kreativt kapital.

Läs mer om Emma Stenströms föreläsningar

Föreläsningar

Att leda kreativitet

Vi står med samhälls- och företagsutmaningar som kräver kreativa lösningar och vi lever i en tid då kreativiteten står högt i kurs. Mycket ska vara kreativt; både städer och människor, ändå har vi rätt dålig förståelse för hur vi skapar kreativitet. Så vad ska vi egentligen använda den till? Och vad kännetecknar kreativa miljöer och varför blir de framgångsrika? Hur bygger vi organisationer som kanaliserar människors kreativitet och hur får vi det också att bli effektivt? Är det möjligt att bli kreativ på beställning? Med utgångspunkt i aktuell forskning föreläser Emma Stenström om vad vi bör lära oss om organisation och ledning av kreativitet för att nå framgång.

 

Meningsskapande innovation

Innovation handlar inte enbart om att hitta på nya produkter och tjänster, utan minst lika mycket om att förskjuta meningen kring befintliga, så att vi ser produkter och tjänster på nya sätt. Exemplen på företag som lyckats är många och gemensamt är att de förstått vikten av historia, kulturella koder, estetiska värden och framför allt av meningsskapande. Förmågan att berätta, visualisera eller på andra sätt gestalta sina idéer är en allt viktigare tillgång i dagens samhälle. Kulturell innovation handlar om ”kulturell kompetens”: förmågan att lägga märke till subtiliteter, förstå symbolik, skapa mening och våga stå för saker som ger det man gör karaktär. Förstår man vilken mening en konsument lägger i en tjänst eller produkt, är det där, i skärningspunkten mellan tjänst/produkt och mening, som innovationen kan ligga. Emma Stenström föreläser inspirerande om aktuell forskning, talande case och exempel på hur man skapar kulturell innovation.

 

Från ego till eko – om meningsfullt ledarskap

Ju mer komplexa uppgifterna blir, desto viktigare är det att alla tar ansvar. Men hur utvecklar vi följarskap och självledarskap? Vad krävs? Hur kan vi släppa våra egon och se bortom vår egen vinning? Hur utvecklar vi medkänsla och skapar mening, både för oss själva och andra? Emma Stenström tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och visar genom praktiska övningar hur vi kan utveckla ledarskapet i våra organisationer.

 

Exempel på andra rubriker vid Emmas föreläsningar och seminarier:

Self-leadership & Followership – Changing Perspectives on Leadership

Scandinavian Leadership

Authentic Leadership – Values, Motivation & Purpose

Passion, Profit & Purpose: Creative Entrepreneurship

Passion & Compassion

The Aesthetics of Activity-Based Working

Compassionate Entrepreneurship

Berättelseekonomin

Kulturell innovation inom detaljhandeln

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan