Tyst vår 60 år senare: Seminarium 2

Tyst jord – Hur kärleksförklaringar till naturen kan göra skillnad

Medverkande: Dave Goulson, Anne Sverdrup-Thygesson, Paul Nurse, Patrik Svensson, Henrik Ekman, Lisa Månsson, Peter Hellström, Fredrik Ronquist och Julia Carlström. Programledare: Karin Bojs.

Här kan du se samtalen och föreläsningarna i del 2:

Tyst jord

Biologiprofessorn Dave Goulson har i en rad böcker skildrat det lilla, men avgörande insektslivet, med bas i sin vilda trädgård i Sussex. I sin femte bok, Tyst jord – Insekternas framtid är också vår, väljer han att inleda med en dystopisk, skönlitterär framtidsskildring. En miniföreläsning av Dave Goulson om hur våra insekter mår och om arbetet med den nya boken.

Arvet efter Tyst vår

Biologen Rachel Carson var en pionjär som förutspådde såväl artdöd som klimatkris. Henrik Ekman, vetenskapsjournalist och författare, Lisa Månsson, museichef på Naturhistoriska riksmuseet, och Dave Goulson, professor i biologi, diskuterar arvet efter Rachel Carson och i vilken riktning utveckligen har gått efter hennes bok. Moderator är vetenskapsjournalisten och författaren Karin Bojs.

Vi har så mycket att lära av Rachel Carson!

Det går en röd tråd mellan utgivningen av boken Tyst vår 1962 och dagens miljö- och klimatdebatt anser Anne Sverdrup-Thygeson, professor vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet. Hon beskriver hur produktionen av miljögifter och bekämpningsmedel blivit så mycket större än den var på 1960-talet. Anne Sverdrup Thygeson har på Volante kommit ut med böckerna Insekternas hemligheter, Insekternas planet och På naturens axlar.

Tyst hav

Hur mår världens hav? Patrik Svensson, författare till boken Ålevangeliet, Julia Carlström, intendent och tumlarforskare vid Naturhistoriska riksmuseet, och Henrik Ekman, journalist och författare till boken Naturen vi ärvde, samtalar om tillståndet i världens hav. Moderator är vetenskapsjournalisten Karin Bojs.

Så väckte Tyst vår mitt biologiintresse

Paul Nurse, biokemist och Nobelpristagare i medicin, beskriver hur Rachel Carsons bok Tyst vår fick honom att börja fundera över livet ur en biologisk synvinkel. Han förstod att vi måste ta hand om livet på planeten eftersom vi har ett släktskap med allt levande. Om vissa delar skadas så påverkas alla. Paul Nurse har skrivit boken Vad är liv? Biologins hemligheter i fem kapitel.

Havsörnens roll inom miljöövervakningen

För 60 år sedan var havsörnen akut hotad, men tack vare ett hårt arbete från forskare och frivilliga har den idag gjort en fantastisk comeback. Peter Hellström, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, har ansvaret för att inventera och följa upp utvecklingen av Sveriges havsörnsstam. I ett samtal med Karin Bojs berättar han om arbetet med att rädda havsörnen.

De sista tumlarna i Östersjön

Östersjötumlaren är vår minsta val och en hotad art i Östersjön. Tumlaren är skygg och känslig för ljud och har drabbats allvarligt av det hårda fisket. Julia Carlström är intendent på Naturhistoriska riksmuseet och forskar på tumlare. Hon beskriver situationen runt den svenska kusten och vilka metoder man använder för att försöka rädda den hotade arten.

Våra okända insekter

I det stora Malaisefälleprojektet mellan 2003 och 2006 samlades 20 miljoner insekter in för att katalogiseras. Med nuvarande metoder kommer det att ta hundratals år. Trots det tidsödande arbetet har redan 2000 nya arter hittats. Fredrik Ronquist, professor i entomologi vid Naturhistoriska riksmuseet, berättar.

**

Biologen Rachel Carson var en pionjär som förutspådde såväl artdöd som klimatkris. Hennes bok Tyst vår gjorde enormt avtryck när den kom ut för 60 år sedan, och bidrog bl a till totalförbudet för DDT. Men att få till stånd ett kemikalieförbud — hur viktigt det än visat sig vara för t ex den svenska rovfågelsstammen — är ändå en begränsad utmaning, jämfört med de stora kriser planeten befinner sig i nu liksom har gjort tidigare.

Mer om hela seminarieserien här.