Wim Hof-metoden: Försök # 1 – Värm händerna och fötterna i iskallt vatten

  • 1 min

Blir du ofta kall om händerna eller fötterna? Testa i så fall denna övning!

  • STEG 1 Fyll en hink med en tredjedel is och två tredjedelar vatten.
  • STEG 2 Fokusera mentalt på händerna (eller fötterna).
  • STEG 3 Stoppa ner händerna eller fötterna i ishinken.
  • STEG 4 Håll kvar händerna eller fötterna i hinken i två minuter. Vid en viss punkt börjar de kännas varma i stället för kalla.
  • STEG 5 Ta upp händerna eller fötterna ur ishinken, men håll kvar ditt mentala fokus på dem.
  • STEG 6 Skaka ordentligt på dina återuppväckta lemmar för att få i gång blodcirkulationen i dem.

När blodkärlen kommer i kontakt med isvattnet drar de först ihop sig. Men de öppnar sig på nytt när blodets temperatur har sjunkit till 10 Celsiusgrader och släpper fram blodet. På detta sätt kan man nollställa lemmarnas fysiologi. Människor som klagar på kalla händer eller fötter lider av försämrad kärlsammandragning och blodkärlsvidgning.

Musklerna runt venerna i deras händer och fötter fungerar dåligt och behöver övas upp på nytt. Denna ishinksövning hjälper. Om du alltid har kalla händer eller fötter kan du göra övningen varje dag. Tillvänjningen går ganska fort. Efter ett par dagar kommer du att märka att dina lemmar inte är lika kalla som vanligt.

Läs också:
Wim Hof-metoden – Köldexponering för nybörjare
Håll värmen som Wim Hof
Wim Hof-metoden – Grundandning