Vår inre Mia Törnblom

  • 2 min

När du lägger dig ned på gräset och tittar upp på sommarens stackmoln kommer du snart se hur molnen börja likna kaniner och ansikten, kanske en karta av Frankrike eller en häst (här är en sida med sådana moln). På samma sätt kan man med rymdteleskop se hur stoffet av en sprängd stjärna bildar en enorm hand i världsrymden (titta här på bilden från NASAs teleskop).

Samma förmåga att se mönster använder vi när vi försöker förstå historiens utveckling eller vår egen livshistoria. Vi letar efter en mening med det som skett i livet och en förklaring till hur vi kommit till den plats i livet där vi nu befinner oss. Dessutom har vi en sällsam förmågan att omtolka vad som hänt och se saker i ett nytt ljus. Vi kan vrida och vända på tidigare livshändelser, inte sällan efter en stor livskris, och på så sätt se dem ur en annat perspektiv och därmed utvecklas som människor.

Man kan kalla oss för meningsmaskiner och det verkar till och med nödvändigt att kunna finna en mening i sin tillvaro för att kunna känna sig lycklig. Forskaren Aaron Antonovsky skapade begreppet KASAM (Känslan Av SAMhörighet) för att uttrycka detta.

Hur vi tolkar vad som händer oss i livet skiljer sig åt mellan olika människor. Medan en del har en tendens att vara pessimister, ser majoriteten av oss faktiskt livet från den ljusa sidan. I studier ser man att de flesta faktiskt ser på sig själva som mer sociala, samarbetsvilliga och vänliga än andra. Vi upplever oss dessutom som både smartare och duktigare än våra medmänniskor. Vår självbild är alltså vinklad till vår egen fördel. I en artikel som sammanfattar en hel rad studier på detta område kan man se att detta tycks vara en universell mänsklig egenskap, även om vår självförhärligande hjärna tillåts leva ut mer i väst och inte minst i USA. Antagligen är den här inbyggda förmågan oerhört viktig för vårt välbefinnande. Det finns en självhjälpare i oss alla och författare och föreläsare som Mia Törnblom gör allt för att försöka förlösa den.

”Cheer up, boy” Life of Brian, Monty Python