Simon Elvnäs

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, har en magister i ergonomi och är doktorand samt forskare vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Simon Elvnäs har i denna världsunika forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Forskningen drivs av att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Med denna unika och interaktiva forskningsmetodik har Simon Elvnäs lyckats studera ledares agerande i många olika typer av verksamheter och situationer. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål.

Simon Elvnäs är författare till boken Effektfull: Detaljerade studier av ledarskap — så ökar du effekten av din tid. Läs hans sammanfattande text om varför vi behöver sträva mot att vara Effektfulla, inte effektiva: ”Effektiv vs. effektfull”.

Läs mer om Simon Elvnäs föreläsningar

 

Föreläsningar

En kolibri gör 80 vingslag per sekund, en svala gör bara fem.
Så vem är bäst på att flyga?
Den som flaxar mest eller den som får ut störst effekt av varje vingslag?

Ledarskap består av mängder med detaljer som de allra flesta inte känner till. Simons forskningsarbete är att observera dem, kategorisera dem och göra ledare medvetna om dem.

Det effektfulla ledarskapet

Simon Elvnäs forskning visar att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. Chefer är sällan medvetna om sitt eget agerande. Så vad gör då egentligen chefer den tid då de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt har deras agerande på medarbetarna?

I denna föreläsning berättar Simon Elvnäs om vad det är som får medarbetare att vilja utföra sina arbetsuppgifter och göra det bra. Dessutom förklarar han att chefer och ledare måste lära sig skilja på vad som är effektivt och vad som ger effekt.

Möt Simon Elvnäs i en både konkret och inspirerande föreläsning om nydanande arbetsmetoder och ledarskap. Föreläsningen ger dig tillgång till unik forskning på ledares faktiska beteenden samt en ny verktygslåda för chefer och ledare som minskar variationen mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag.

13 steg till det effektfulla ledarskapet

I detta upplägg föreläser Simon Elvnäs om de arbetssätt, verktyg och metoder som ligger bakom de framgångsrika resultat han åstadkommit tillsammans med ledare i olika typer av verksamheter. Ni får en djupare förståelse för vilka teorier som ligger bakom de handlingar som leder till resultaten. Simon belyser bl.a. vikten av att ändra tanke och handling parallellt och berättar hur detta går till. Utöver praktiska exempel ges även praktiska övningar som bland annat visar hur hårt vi sitter fast i gamla vanor och hur säkra vi är på att vi har rätt, även när vi har fel.

Grunden i detta upplägg är Simon Elvnäs tids- och aktivitetsstudier samt hans beteendestudier av ledares utförande av ledarskap — men i den här föreläsningen ligger fokus på den praktiska tillämpningen, hur du faktiskt gör och går till väga i praktiken för att lyckas bli en Effektfull ledare i och för din verksamhet. Vi rekommenderar denna föreläsning för dem som har viss förförståelse och kunskap om Simons forskning.

Det effektfulla självledarskapet

Tiden är konstant. Vi har alltid sju dagar per vecka, 24 timmar per dygn och 60 minuter per timme. Detta är den naturlag vi har att förhålla oss till — så när vi talar om ”tidsbrist”, vad är det egentligen? I denna inspirerande och konkreta föreläsning berättar Simon Elvnäs om hur vi förvandlar vår tidsanvändning till att bli effektfull och våra aktiviteter från att vara reaktiva till proaktiva. Att vara effektfull är att få ut största möjliga effekt av den arbetsinsats man gör. Hur kan vi prioritera för att få det viktigaste gjort? Denna föreläsning passar alla medarbetare i de flesta verksamheter.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan