Simon Elvnäs

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, doktorand vid KTH och har en magister i ergonomi samt är en populär föreläsare. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Simon Elvnäs har i denna världsunika forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Forskningen drivs av ett engagemang att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Med denna unika och interaktiva forskningsmetodik har Simon Elvnäs lyckats studera ledares agerande i många olika typer av verksamheter och situationer. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål.

Simon Elvnäs första bok heter Effektfull (2017). Läs hans sammanfattande text ”Effektiv vs. effektfull”.

Läs mer om Simon Elvnäs föreläsningar.

Föreläsningar

En kolibri gör 80 vingslag per sekund, en svala gör bara fem.
Så vem är bäst på att flyga?
Den som flaxar mest eller den som får ut störst effekt av varje vingslag?

Det effektfulla ledarskapet

Simon Elvnäs forskning visar att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. Chefer är inte medvetna om sitt eget agerande. Så vad gör då egentligen chefer den tid då de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt har deras agerande på medarbetarna?

I denna föreläsning berättar Simon Elvnäs om vad det är som får medarbetare att vilja utföra sina arbetsuppgifter och göra det bra. Dessutom förklarar han att chefer och ledare måste lära sig skilja på vad som är effektivt och vad som ger effekt.

Möt Simon Elvnäs i en både konkret och inspirerande föreläsning om nydanande arbetsmetoder och ledarskap. Föreläsningen ger dig tillgång till unik forskning på ledares faktiska beteenden samt en ny verktygslåda för chefer och ledare som minskar variationen mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag.

13 steg till det effektfulla ledarskapet

I denna föreläsning fokuserar Simon Elvnäs på hur ledare ska ta sig från ett omedvetet och händelsestyrt ledarskap till det mer proaktiva effektfulla ledarskapet.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan