Den nya minnestrenden

  • 1 min
Kuppe
Om nya minnestrenden i Kupés aprilnummer, där jag sjunger de synaptiska minnenas lov och ställer mig lite skeptisk till fenomenet livsloggning.