Maja Fjaestad

Maja Fjaestad är docent i teknikhistoria från KTH som även forskat vid Max Planck-Institutet. Hon är affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier och expertkoordinator vid Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet, ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), författare och en efterfrågad föreläsare.

Som statssekreterare på Socialdepartementet ledde Maja Fjaestad departementet och dess organisation, enhetschefer och generaldirektörer under den svenska hanteringen av coronapandemin. Lärdomarna från detta historiska skeende berättar hon om i boken Mitt i krisen: Beredskap och ledarskap i skarpt läge (2024), skriven tillsammans med Finansdepartementets dåvarande statssekreterare Emma Lennartsson.

Som redaktör för antologin AI & Makten över besluten: vad alla borde veta om algoritmer i offentlig sektor (2024) skriver Maja Fjaestad tillsammans med tongivande författare om hur AI får avgörande betydelse för samhällets medborgare och vår gemensamma stat.

Maja är en van föreläsare med expertkunskap inom områdena teknik och vetenskap, digitaliserings effekter på samhället, AI och algoritmer i offentlig sektor och hälso- och sjukvårdspolitik.

Läs mer om Maja Fjaestads föreläsningar här


Föreläsningar

AI i offentlig sektor

Vad innebär användningen av algoritmer och teknik som AI för offentlig sektor?  I den här föreläsningen utforskar Maja Fjaestad ämnen som digitalisering, artificiell intelligens, dataskydd, tillgänglighet och innovationsfrämjande inom vården och övriga delar av välfärden.

Allt fler offentliga beslut både styrs och fattas av algoritmer. Vad kan hända när automatiserade processer tar sig in i våra myndigheter och i de offentliga sektorerna? Hur får vi tekniken att underkastas demokratisk kontroll? Vilka är riskerna och vad är potentialen?

Ledarskap i kriser

Vad händer med en organisation i kris och vilka lärdomar bör man som ledare dra från tidigare kriser?

När pandemin bröt ut var Maja Fjaestad statssekreterare i Socialdepartementet och blev därmed ansvarig för en betydande del av Sveriges krishantering. I denna föreläsning utgår hon från den moderna krisforskningen om beredskap och drar slutsatser om organisation, vad som krävs av ledarskapet och hur vi bygger resiliens.

I en tid när det nya normala tycks innebära omfattande kriser behöver varje företag, kommun, region och statlig myndighet vässa sin krisberedskap. Maja delar med sig av centrala erfarenheter samtidigt som ni får en unik inblick i centrala aktörers hantering av pandemin.

 

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan