Maja Fjaestad

Maja Fjaestad är tekn.dr., erfaren ledare och chef med gedigen bakgrund i forskarvärlden. Hon är docent, lektor och forskare från KTH; Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, och har även forskat vid Max Planck-Institutet. Maja är expertkoordinator vid Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet och affilierad forskare på Institutet för framtidsstudier. Hon är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och styrelseledamot i Göteborgs universitet.

Åren 2019-2022 var Maja Fjaestad samordnande statssekreterare på Socialdepartementet. En tjänst som innebär budgetansvar för departementet och dess organisation samt att leda enhetschefer och generaldirektörer. Maja Fjaestad var statssekreterare för den svenska hanteringen av coronapandemin, en situation som gav henne unika erfarenheter från krishantering, internationella förhandlingar och krisledning/organisation under exceptionella förhållanden.

I boken Mitt i krisen: Beredskap och ledarskap i skarpt läge (2024) berättar hon, och Finansdepartementets dåvarande statssekreterare Emma Lennartsson, om de lärdomar de gjorde under dessa historiska skeenden.

Maja är en van och erkänt skicklig föreläsare. Som föreläsare delar hon med sig av sina djupa kunskaper inom områden som: Ledarskap i kris, krishantering, teknik/vetenskap, digitalisering, AI, algoritmer, energifrågor, hälso- och sjukvårdspolitik och hållbarhet.

Föreläsningar


Ledarskap mitt i krisen

Vad händer med en organisation i kris och vad kan man som ledare lära sig från tidigare kriser?

När pandemin bröt ut var Maja Fjaestad statssekreterare i Socialdepartementet och blev därmed ansvarig för en betydande del av Sveriges krishantering. I denna föreläsning resonerar hon utifrån modern krisforskning om beredskap – organisatorisk såväl som samhällelig – och drar slutsatser om förvaltning, ledarskap och resiliens utifrån de lärdomar hon gjort av de senaste decenniernas krishantering.

I tider när det nya normala tycks innebära omfattande kriser behöver varje företag, organisation, kommun, region och statlig myndighet vässa sin krisberedskap. I föreläsningen tar ni del av viktig kunskap och får samtidigt en unik inblick i centrala aktörers arbete med hanteringen av pandemin.

 

När tekniken tog makten?
AI i offentlig sektor

Sällan byggs värderingar tydligare in i teknik än i just AI och algoritmer. En omedveten fördom, eller bara en skevhet i vilka data som väljs ut, kan leda till snedvridna, värderande resultat som kan komma att implementeras långt utöver algoritmens ursprungliga syfte och användningsområde.

Både privata och offentliga aktörer använder inte bara AI utan algoritmer av olika slag i beslut. När beslut som gäller enskilda kodifieras innebär det möjligheter till effektivisering men även särskilda risker. Vad innebär användningen av algoritmer och annan teknik för offentlig sektor?

Föreläsningen utforskar ämnen som digitalisering, artificiell intelligens, dataskydd, tillgänglighet och innovationsfrämjande inom vården och övriga delar av välfärden, med utgångspunkt att teknik är en del av maktutövande och måste underkastas demokratisk kontroll.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan