Då skickade jag ett sms rakt in till pågående presskonferens

  • 3 min

I detta utdrag ur Mitt i krisen – Beredskap och ledarskap i skarpt läge berättar jag om hur vi införde de dagliga pressträffarna där Folkhälsomyndigheten informerade om pandemins utveckling – mot myndighetens vilja …

 

Några minuter innan Folkhälsomyndighetens dagliga pressträff rusade hela den hallengrenska politiska staben mot den blå soffan i vårt fikarum. Hälften av oss hade hunnit få fatt i en kopp blaskigt automatkaffe när den tv-sända pressträffen inleddes. Det var den 13 mars 2020 och medverkade gjorde förutom de vanliga aktörerna, det vill säga representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB, även Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket. Hela den politiska staben lyssnade uppmärksamt. Även om vi redan hade haft vår dagliga avstämning var det viktigt att höra hur myndigheten uttryckte sig. Redan här i mars var tittarsiffrorna på de dagliga pressträffarna skyhöga. Peter Fredriksson lyfte många intressanta skolfrågor i sitt inlägg men så småningom tyckte jag nog att det blev en smula långrandigt. Jag skickade i ett infall ett sms till Johan Carlson med innebörden att det borde vara dags för Skolverket att avrunda. Så fort jag tryckt på send såg jag i direktsändningen att Johans mobiltelefon lös upp på bordet framför honom. Han tog upp den, läste på skärmen och skrattade till.

så småningom tyckte jag nog att det blev en smula långrandigt

Under januari och februari 2020 hade vi på Socialdepartementet med oro följt virusets utbredning genom Europa och övriga världen. Det fanns ett stort sug efter information från allmänheten. Under svininfluensan 2009–2010, en epidemi i färskt minne, hade ansvarig minister under en visserligen ganska kort period hållit dagliga pressträffar tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Bilder på en yngre, solbränd Anders Tegnell dök upp när vi tittade på arkivfoton från denna tidigare pandemi.

Dagliga pressträffar vore bra, tyckte vi i Socialdepartementets politiska ledning. Man hade kunnat tänka sig att de hölls av ministern tillsammans med myndigheten eller av myndigheten själv. Om pressträffen berörde ett regeringsbeslut var det förstås viktigt att det kommunicerades av regeringen, gärna ihop med generaldirektören. I dessa fall skulle de hållas i Bella Venezia, Regeringskansliets pressrum.

Att ha dagliga pressträffar tillsammans med myndigheten skulle visserligen ge socialministern stor synlighet, men det fanns också en poäng med att presentera myndighetsinformation i ett mer neutralt sammanhang. Ingen ville bli anklagad för att politisera pandemin, och kanske kunde man tänka sig att följsamheten till rekommendationerna blev större om upplägget uppfattades som mer neutralt. I grund och botten kände vi oss bjussiga när vi ”gav bort” plattformen med dagliga pressträffar till Folkhälsomyndigheten.

Dagliga pressträffar? Det skulle ju inte finnas nya data varje dag?

Så tyckte vi, men så tyckte ingalunda Folkhälsomyndigheten. Dagliga pressträffar? Det skulle ju inte finnas nya data varje dag? Myndigheten kunde knappast förväntas stå på en scen och säga ingenting. När det fanns något att kommunicera skulle myndigheten göra det, basta. Detta ledde till viss oenighet mellan departement och myndighet, en oenighet som ledde till att vi satte ner foten med visst eftertryck. Departementet gjorde det till en fråga om formell styrning och vi lade ett osedvanligt detaljerat regeringsuppdrag till myndigheten med beslutsdatum den 5 mars 2020. I uppdraget står det ordagrant att myndigheten ska ha dagliga pressträffar.

Om myndigheten varit lite ovillig i början lärde den sig snart att bemästra pressträffsformatet med glans. De dagliga pressträffarna klockan 14 samlade människor över hela Sverige. Landets statsepidemiolog Anders Tegnell gick från att vara någon som ibland kommenterade antibiotikaresistens i vetenskapsnyheterna till att bli en superkändis. Jag betvivlar att det är sant att någon tatuerade in hans ansikte på sin kropp, men bara att en sådan historia spreds säger något om det genomslag som Anders och pressträffarna fick. Det är sällan mina barn varit det minsta imponerade av mitt jobb, men att mamma var Anders Tegnells chefs chef tog skruv.

Det är sällan mina barn varit det minsta imponerade av mitt jobb, men att mamma var Anders Tegnells chefs chef tog skruv.