Louise Bringselius

Louise Bringselius — utsedd till ”Årets talare” i kategorin ledarskap 2023 — är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi). Hon är verksam som Research Fellow vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hennes första bok på Volante är Psykologisk trygghet: att välkomna den som utmanar. I den beskriver Louise Bringselius vad psykologisk trygghet är och vilka effekter det får – när det finns och när det saknas.

Efter en rad böcker som har etablerat tillit och tillitsbaserat ledarskap som begrepp i svenska företag och myndigheter, öppnar Louise Bringselius upp nya perspektiv med utgångspunkt i begreppet psykologisk trygghet.

Boken är fylld av handfasta tips om hur en modig och kreativ arbetsplats skapas. Dessa varvas med beskrivning av internationell forskning, inte minst Amy Edmondsons forskning om psychological safety.

Både i bok och på scen kombinerar Louise forskning med vardagliga berättelser som läsare och lyssnare kan relatera till.

Louise Bringselius är en s.k. public intellectual. Hon skriver även krönikor (knuten till Sydsvenska dagbladet) och debattartiklar, liksom fortlöpande på Linkedin. I december 2022 lyftes hon fram av Dagens Industri som en av ”fyra tungviktare” som försvarade modellen med distansarbete.

Föreläsningar

Psykologisk trygghet

Många människor tvekar idag att berätta om sina åsikter. De är rädda att skuldbeläggas och kritiseras i ett klimat där kritisk granskning och felfinneri har blivit vardag. Både i privatlivet och i organisationerna måste utvecklingen vändas för att vi ska kunna ta vara på idéer och kompetens hos varandra. Men vägen mot psykologisk trygghet är inte alltid enkel, utan den bygger på förmåga att båda sätta gränser och riva dem.


Tillitsbaserat ledarskap

Tilliten är en svensk paradgren och tack vare ett tillitsbaserat ledarskap har många svenska företag nått stora framgångar. Men idag utmanas denna tradition av idéer från anglosaxiska länder och inte minst idéströmningen New Public Management i privat sektor. Den ökade formalismen har lett till frustrerade chefer och medarbetare och ineffektiva verksamheter. Därför behöver vi förstå vikten av tillit till medarbetare och kunder och vad denna tillit innebär som princip för ledarskap, styrning och organisering.


Framtidens organisationer

Organisationsvärlden håller på att ömsa skinn och gå in i ett nytt paradigm. Det är ett paradigm där vi ersätter övertro på formalisering och mätning med förståelse och omdöme, där vi ersätter en övertro på beslutslinjen med prestigelöst samarbete, där vi ersätter pappersfokus med kundfokus. Louise Bringselius berättar om dessa och andra skiften och hur de påverkar ledarskap, samarbete och styrning.

Pressbilder

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan