Politisk styrning Tillitsbaserad styrning i kommuner och regioner

”Det här är en bok om hur politisk styrning kan bli motiverande, effektiv och tillitsbyggande. Den riktar sig till dig som är förtroendevald politiker och till de tjänstemän som arbetar i din närhet.”

Den politiska styrningen har stor betydelse för hur väl färden fungerar. Genom att arbeta med tillit som grundprincip kan samarbetet stärkas och politiken bli tydligare. Denna bok är full av konkreta råd om vägen dit.

Den beskriver särskilt vikten av tillit i tre typer av relationer – mellan politiker, mellan politiker och tjänstemän samt verksamheter, och gentemot medborgare.

Omslag Jonas Lindén

Utgångspunkten för boken är den grund som lades av regeringens utredning Tillitsdelegationen och utvecklas här av Louise Bringselius, som var forskningsledare i utredningen. Louise Bringselius har över 20 års erfarenhet av forskning om offentlig sektor. Hon är docent i organisation och ledning och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. På Volante har hon tidigare gett ut Psykologisk trygghet.

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.