Klas Friberg

Klas Friberg har varit polis- och myndighetschef i över tre decennier. Hans första jobb i rättsväsendet var biträdande jurist, hans sista var som chef för SÄPO. Däremellan har han bland annat varit chef för Polismyndigheten i Västra Götaland och Rikskriminalpolisen. Han är flitigt anlitad som föreläsare i både offentlig och privat sektor. [Läs mer om Klas Fribergs föreläsningar här.]

Tillsammans med journalisten Mats Paulsen har Klas Friberg skrivit boken Särskilda händelser: polischefens lösning (2024). I boken ger han flera relevanta förslag för många samhällsfunktioner, för att få bra saker att börja hända. Må det vara bättre integration, skola, vård, tåg- och vägnät eller polisverksamhet — i boken delar han med sig av sina konkreta erfarenheter och insikter om hur man bör styra och leda verksamheter för att bland annat stoppa rekryteringen till de allt våldsammare gängen.

Polisen är viktig, men vi är många som behöver göra vår läxa och genomföra våra åtaganden. Lyckas det inte kan polisens och socialtjänstens arbete liknas vid att ösa en båt som läcker som ett såll. Att ändra på detta är en styrnings- och ledningsfråga. I Särskilda händelser beskriver Klas Friberg hur fler kan göra mer, och hur det kan gå till.

Klas Friberg har startat Göteborgs Institut för Samhällsutveckling, han stödjer föreningen Help Ukraine Gothenburg och sitter i styrelsen för ett företag som motverkar kriminalitet i byggsektorn.

Föreläsningar

Klas Friberg är en efterfrågad ledarskapsföreläsare som beskrivs som både inspirerande, pragmatisk och tydlig med djuplodande kunskaper som syftar till att få saker att hända.

Så får du tillitsbaserat ledarskap att fungera i praktiken

Många kämpar med att få tillitsbaserad styrning och ledning (TBSL) att hända i praktiken. De flesta tror på TBSL, men begrepp och principer upplevs som abstrakta och svårfångade. Vad ska ledare och chefer fokusera på för att omsätta TBSL i praktiken? Klas Friberg berättar om vad chefer ska göra för att få ut önskad effekt av att styra och leda med tillit.

Bland annat är en tydlig riktning viktig, och stark vilja att göra det som krävs för att nå målen. En grund är att goda och fungerande relationer måste prioriteras. Relation slår alltid organisation. Kultur slår alltid strategi.

Klas argumenterar med stöd i forskning och delar med sig av egna erfarenheter från implementeringen av TBLS inom offentlig förvaltning, inom polisen och dess många samarbetspartners. Vad vinner verksamheter när ledare tar vara på medarbetarnas tysta kunskap? Hur får vi ”görare” att bli fler och vilka effekter får det på tydliga ansvar och mandat?

 

Så förebygger kommuner, länsstyrelser och företag brott – tillsammans med polisen

”Varje unge i Sverige har rätt till ett liv utan brott och våld”.

Det är Klas Fribergs utgångspunkt när han visar hur offentliga-, privata- och ideella verksamheter kan stoppa rekryteringen av unga till kriminella gäng. Så länge den breda nyrekryteringen pågår kommer nämligen utvecklingen inte att vända.
Sveriges kommuner och länsstyrelser har nya uppdrag att arbeta mer brottsförebyggande. Företagen försöker bidra till social hållbarhet. Ideell sektor kämpar på. Alla måste arbeta parallellt med polisen för att vända utvecklingen. Det finns egentligen ingen aktör som inte har ett ansvar att ta här. Så hur får vi detta att hända?

Klas ger konkreta förslag för att leda det brottsförebyggande arbetet, både på operativ och strategisk nivå. Som erfaren polischef ger Klas en djup förståelse för det läge Sverige befinner sig i och förslag framåt. Med polisens så kallade Cylindermodell som bas ger han råd om styrning och ledning så att alla aktörer enskilt och tillsammans klarar att göra sin del av jobbet.

 

Så hanterar du både yttre och inre hot

I denna föreläsning beskriver Klas Friberg vilka yttre och inre hot vi har att förhålla oss till i Sverige idag.
Utmaningarna är flera. Skapa trygghet och säkerhet. Ta delansvar för totalförsvaret. Stoppa dödligt gängvåld och ta bort utsatta områden. Motverka utanförskap och extremism. Med mera.

Att göra riskanalyser och handlingsplaner ökar chanserna att lyckas navigera i alla typer av kriser och hör därför till den grundläggande kunskap Klas Friberg förmedlar. Han berättar också om att praktiskt leda själva krisarbetet. Utifrån exempel tagna från egna och andras erfarenheter av att hantera kriser, så kallade särskilda händelser, visar Klas hur vi kan förbereda oss, och vad som måste göras när kriser uppstår.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan