Emma Lennartsson

Emma Lennartsson är nationalekonom och regiondirektör i Region Stockholm där hon leder och samordnar bland annat hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län. Som högste chef har hon ansvar för en budget på 130 miljarder kronor och 46 000 anställda. Ingen statlig myndighet är lika stor – vare sig i omsättning eller personal.

Som budgetstatssekreterare och högste chefstjänsteman i Finansdepartementet ledde Emma Lennartsson departementets arbete med den ekonomiska krishanteringen under pandemin, direkt under Finansministern. Under denna period togs 20 extra ändringsbudgetar fram, som omfattade flera hundra miljarder i krisstöd, till exempel det som resulterade i att närmare 600 000 anställda kunde vara permitterade någon gång under 2020.

Under åren 2021-2022 var hon även statsministerns statssekreterare och när Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 fick Emma Lennartsson blixtsnabbt ställa om Regeringskansliets arbete. I boken Mitt i krisen: Beredskap och ledarskap i skarpt läge (2024) skriver Emma Lennartsson, tillsammans med dåvarande stadssekreterare för Socialdepartementet Maja Fjaestad, om lärdomarna från att hantera dessa kriser.

Som statssekreterare verkar man utanför rampljuset, men alla med insyn vet att hon varit en av de viktigaste rösterna på axeln för samtliga socialdemokratiska ledare de sista åren.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan