Vakna, mitt folk! av Eva Ekselius. Formgivare Nina Ulmaja. Utgiven på Volante.