Sara Öhrvall

Sara Öhrvall är en av Sveriges främsta experter på digital utveckling verkar i gränslandet mellan ny teknik och morgondagens mänskliga behov. Mer om Sara