Välkommen (tillbaka) till bokmässan!

Äntligen dags för riktig bokmässa igen! Volante firar med en lite större monter än vanligt (B03:40 är adressen) med en monterscen och en lång rad författare på besök för samtal och signeringar.

Med reservation för ändringar.

______________________________________________

Torsdag 22 september

11:00 Johan Wicklén, aktuell med Vi ger oss aldrig – Så förlorade Sverige kriget mot knarket, på Volantescenen, B03:40.

11:00 Olivier Sibony, medförfattare till Brus: Det osynliga felet som stör våra bedömningar – och vad du kan göra åt det föreläser under rubriken “Det skadliga bruset” i sal F5.

11:00 Per Svensson, medförfattare till Mitten! En måttfull stridsskrift i polariseringens tid deltar i “Den intellektuella eftervalsanalysen” i sal F2.

11:00 Mina Dennert berättar om sin bok Vitt skilda – Svenskare kan ingen varaDN-scenen.

12:00 Pella Thiel, medförfattare till Naturlagen – Naturens rättigheter och människans möjligheter programleder punkten “Ekocid som internationellt brott” i sal F5.

12:00 Johan Wicklén, aktuell med Vi ger oss aldrig – Så förlorade Sverige kriget mot knarket deltar i seminariet “Knarkliberaler och knarksocialister förenar sig?” i sal F2.

12:00 Olivier Sibony, medförfattare till Brus: Det osynliga felet som stör våra bedömningar – och vad du kan göra åt det på Volantescenen, B03:40.

12:30 Per Svensson och Svante Weyler, författare till Mitten! En måttfull stridsskrift i polariseringens tid, intervjuas på DN-scenen.

13:00 Jonna Bornemark, aktuell med jag är himmel och hav – En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser, framträder på Rum för Poesi.

13:00 Christina Andersson och Sara Granström Powiecki, författare till Yogahjärnan framträder på Volantescenen, B03:40.

14:00 Mina Dennert samtalar med Jazz Munteanu om sin bok Vitt skilda – Svenskare kan ingen vara på Volantescenen, B03:40.

15:00 Jonna Bornemark, aktuell med jag är himmel och hav – En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser, på Volantescenen, B03:40.

15:30 Samtal mellan Jonna Bornemark och Olivier Sibony, på Volantescenen, B03:40.

15:45 Mattias Beijmo, författare till De kan inte stoppa oss, medverkar i punkten “Vad krävs för att stå emot desinformation” i sal J1.

16:00 Johan Wicklén, aktuell med Vi ger oss aldrig – Så förlorade Sverige kriget mot knarket, på Volantescenen, B03:40.

16:00 Pella Thiel och Henrik Hallgren, författare till Naturlagen – Naturens rättigheter och människans möjligheter, på Expressenscenen.

17:00 Pella Thiel och Henrik Hallgren, författare till Naturlagen – Naturens rättigheter och människans möjligheter, på Volantescenen, B03:40.

17:20 Olof Lundh, aktuell med Templet i öknen – Så köpte Qatar världens största sport, intervjuas på Expressen-scenen.

18:00 Jonna Bornemark, aktuell med jag är himmel och hav – En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser, framträder under rubriken “Vantrivs vi i kulturen?” på Skeppet GBG.

______________________________________________

Fredag 23 september

 

10:00 Christina Andersson och Sara Granström Powiecki, författare till Yogahjärnan framträder på Volantescenen, B03:40.

11:00 Johan Wicklén, aktuell med Vi ger oss aldrig – Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket samtalar med Leonidas Aretakis, aktuell med boken Extas i folkhemmet – Sveriges psykedeliska historia (Natur & Kultur) på Volantescenen, B03:40.

12:00 Pella Thiel och Henrik Hallgren, författare till Naturlagen – Naturens rättigheter och människans möjligheter, på Volantescenen, B03:40.

12:00 Olof Lundh berättar om Templet i öknen – Så köpte Qatar världens största sport i Svenska Dagbladets monter.

12:30 Jonna Bornemark, aktuell med jag är himmel och hav – En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser, i scensamtalLärarscenen.

13:00 Per Svensson, medförfattare till Mitten! En måttfull stridsskrift i polariseringens tid programleder punkten “Ideologier på övertid” i sal F2.

13:00 Sara Kristoffersson, författare till Hela havet stormar – Fallstudie inifrån en myndighet, på Volantescenen, B03:40.

13:00 Johan Wicklén, aktuell med Vi ger oss aldrig – Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket framträder under punkten “Att skriva reportagebok” på Skriva-scenen.

14:00 Sara Kristoffersson, författare till Hela havet stormar – Fallstudie inifrån en myndighet, i punkten “Är konsten fri?” i monter B03:22.

14:00 Pella Thiel, medförfattare till Naturlagen – Naturens rättigheter och människans möjligheter i programpunkten “Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden” på Klimatscenen.

14:00 Izabella Rosengren, aktuell med Hetta – Om människan i en varmare värld, på Volantescenen, B03:40.

15:00 Jonna Bornemark, aktuell med jag är himmel och hav – En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser, i scensamtal hos Studieförbundet Vuxenskolan, C05:02.

15:00 Olof Lundh, aktuell med Templet i öknen – Så köpte Qatar världens största sport, på Volantescenen, B03:40.

15:45 Seminariet “Tyst vår” med bland andra Pella Thiel, medförfattare till Naturlagen – Naturens rättigheter och människans möjligheter, och Izabella Rosengren, författare till Hetta – Om människan i en varmare värld, i sal F3.

16:00 Jonna Bornemark, aktuell med jag är himmel och hav – En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser, på Volantescenen, B03:40.

16:00 Sara Kristoffersson, författare till Hela havet stormar – Fallstudie inifrån en myndighet, på Expressen-scenen.

17:00 Pontus Wasling berättar om sin bok Knaster – Medvetandets gåta och illusionen av ett jag på Volantescenen, B03:40.

17:30 Olof Lundh, aktuell med Templet i öknen – Så köpte Qatar världens största sport, på Volantescenen, B03:40.

______________________________________________

Lördag 24 september

10:00 Jonna Bornemark, aktuell med jag är himmel och hav – En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser, deltar i seminariet “Liv och död” i sal G4.

10:00 Pontus Wasling berättar om sin bok Knaster – Medvetandets gåta och illusionen av ett jag på Volantescenen, B03:40.

10:00 Göran Greider, aktuell med Stugland – en berättelse om Sverige, deltar i seminariet “Vad är Sverige?” i sal F2.

10:30 Olof Lundh, aktuell med Templet i öknen – Så köpte Qatar världens största sport, på Volantescenen, B03:40.

11:00 Sara Kristoffersson, författare till Hela havet stormar – Fallstudie inifrån en myndighet, intervjuas på DN-scenen.

11:00 Pella Thiel, medförfattare till Naturlagen – Naturens rättigheter och människans möjligheter på Volantescenen, B03:40.

11:45 Mina Dennert, aktuell med Vitt skilda – Svenskare kan ingen vara, deltar i seminariet “Rasism i Sverige nu och då” i sal F2.

12:00 Sara Kristoffersson, författare till Hela havet stormar – Fallstudie inifrån en myndighet, på Volantescenen, B03:40.

13:00 Göran Greider, aktuell med boken Stugland – En berättelse om Sverige, på Volantescenen B03:40.

13:00 Sara Kristoffersson, författare till Hela havet stormar – Fallstudie inifrån en myndighet, deltar i seminariet “Ideologisk hegemoni på universitetet?” i sal F2.

13:00 Pella Thiel, medförfattare till Naturlagen – Naturens rättigheter och människans möjligheterGrön scen.

14:00 Emma Frans i samtal om boken Alla tvättar händerna – Min berättelse från året då alla skyllde på varandra på Volantescenen B03:40.

14:30 Kay Pollak, aktuell med Ett bättre liv  – Att förändras en tanke i taget på Volantescenen B03.40.

15:00 Olof Lundh, aktuell med Templet i öknen – Så köpte Qatar världens största sport, på GP-scenen.

15:00 Izabella Rosengren, aktuell med Hetta – Om människan i en varmare värld, på Studieförbundet Vuxenskolans scen,C05:02.

15:10 Pella Thiel, medförfattare till Naturlagen – Naturens rättigheter och människans möjligheter i programpunkten “Storskalig miljöförstöring – no thanks!” på Klimatscenen.

15:30 Olof Lundh, aktuell med Templet i öknen – Så köpte Qatar världens största sport, samtalar med Ebba von Sydow på Volantescenen B03:40.

16:30 Kay Pollak, aktuell med Ett bättre liv  – Att förändras en tanke i taget på Volantescenen B03.40.

17:00 Izabella Rosengren, aktuell med Hetta – Om människan i en varmare värld, på Volantescenen, B03:40.

______________________________________________

Söndag 25 september

10:00 Izabella Rosengren, författare till Hetta – Om människan i en varmare världKlimatscenen i punkten “Sverige och klimatförändringarna“.

10:00 Svante Weyler, medförfattare till Mitten! En måttfull stridsskrift i polariseringens tid, på Volantescenen, B03:40.

11:00 Olof Lundh, aktuell med Templet i öknen – Så köpte Qatar världens största sport, på Volantescenen, B03:40.

12:00 Kay Pollak, aktuell med Ett bättre liv – Att förändras en tanke i taget, på Volantescenen B03:40.

13:00 Olof Lundh, aktuell med Templet i öknen – Så köpte Qatar världens största sport, på DN-scenen.

13:30 Olof Lundh, aktuell med Templet i öknen – Så köpte Qatar världens största sport, på Volantescenen B03:40.

14:00 Kay Pollak, aktuell med Ett bättre liv – Att förändras en tanke i taget, på Volantescenen B03:40.

15:00 Mina Dennert berättar om sin bok Vitt skilda – Svenskare kan ingen vara på Volantescenen, B03:40.

______________________________________________