Samtalsfestivalen Öppna rum låter forskares och konstnärers perspektiv mötas

I samtalsfestivalen Öppna rum möts konstnärer och forskare för att tillsammans tänka nya tankar om aktuella frågor. Kan människan optimeras? Hur har hanteringen av fakta kring Covid-19 blivit ett verktyg för politiska intressen? Kan och ska vi verkligen mäta nyttan av konst och forskning? Och hur hjälper en kris oss att tänka nytt?

Varmt välkommen till Öppna rum – ett samarbete mellan konsthallen Accelerator och förlaget Volante. En dag tillägnad öppna samtal där studenter och allmänhet möter professorer och konstnärer i dialog om vårt samhälles utmaningar och möjligheter. Högt i tak, fritt spelrum för nya perspektiv och idéer.

Tid & plats: Lördag 23 oktober kl. 12–17 på Stockholms universitets konsthall Accelerator. Fri entré.

Samtalsprogram 23 oktober kl 12–17:

  • Sifferdjur: En sund själ i en optimerad kropp? Micael Dahlen, författare och ekonomiprofessor, i ett samtal med konstnären Fathia Mohidin om vilka beslut och metoder som leder till mentalt välbefinnande. Var går gränsen mellan hälsosam livsstil och besatthet? Moderator: Mårten Snickare, professor i konstvetenskap.
  • Efter covid: Samma munskydd här som där? Vetenskapsjournalisten Emma Frans samtalar med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi om hur Covid-19 inte bara var en kris för folkhälsan utan även en informationskris, där forskning och vetenskap ställdes mot politiska intressen. Moderator: Ester Pollak, professor i journalistik.
  • Kreativ friktion: Varför gör motstånd att vi tänker nytt? Kulturjournalisten Jan Gradvall sammanför doktoranden och teaterregissören Carolina Frände med Staffan Bergwik, professor i idéhistoria, i ett samtal om hur kunskap blir till.
  • Konst och forskning: Det omätbaras renässans? Filosofen och författaren Jonna Bornemark i samtal med konstnären Hanni Kamaly om att hantera och värdera det irrationella inom konst och forskning. Moderator: Naima Chahboun, poet och doktorand i statvetenskap.

Läs mer om Accelerator!