Min källförteckning är ett levande dokument

  • 1 min

Det finns ingen källförteckning i Evigt Ung. Det beror inte på att det saknas källor. Under arbetet med boken läste jag tjogtals med böcker, tog del av hundratals vetenskapliga artiklar och intervjuade många av världens ledande åldrandeforskare.

Skälet till att det inte finns någon källförteckning eller litteraturlista i boken beror bland annat på att jag tycker det är ett värdelöst sätt att presentera källorna på. Ibland funderar jag på vad som tog längst tid: att skriva boken eller att bläddra fram och tillbaka i böckerna vars källor jag själv ville söka upp.

Om det bara funnits en teknik som gjorde allt lite enklare? Som…jag vet inte, internet, smarttelefoner och interaktiva webbsidor? Hur mycket vi än digitaliserar samhället så kommer omsorgsfullt arrangerade ord alltid att trivas väldigt bra på papper. Källor passar emellertid bättre på webben.

Eftersom du alltid har din smarttelefon på armlängds avstånd kan du använda källförteckningen som en kompanjon till boken via länken. En annan fördel med att härbärgera källorna på nätet är att det blir ett levande dokument som gör att jag kan uppdatera det i takt med att forskningen framskrider. Säkert kommer vidare studier och experiment innebära att delar av informationen i Evigt Ung måste revideras, andra framtida vetenskapliga fynd kan förstås komma att stärka innehållet i boken. På detta finns faktiskt redan ett exempel i källförteckningen, med en hänvisning till ett forskningsresultat från november 2022.

Jag kommer inte att uppdatera webbsidan varje dag, varje vecka eller ens varje månad. Men då och då, om det blir extra angeläget att göra det. På så vis kan även innehållet i boken förhoppningsvis få åldras med värdighet.

Peter Ottsjö