Fem tips: så knäcker du Amazonkoden

  • 2 min

Innovation och långsiktighet – det är två av nycklarna för att förstå Amazon. Vi träffade Margareta Boström för ett samtal om världens mest framgångsrika marknadsplats och hur svenska företag kan bli vinnare i den amazonska eran.

Högaktuella Amazonkoden är den första heltäckande boken för svensk publik om marknadsplatsen som förändrar allt. Utöver historien om hur Jeff Bezos skapade sitt globala företagsimperium, ger Anna Nordlander och Margareta Boström en rad tips för att lyckas både på och som Amazon.

Vi träffade Margareta Boström, en av landets ledande experter på konsumentbeteenden, idag insiktsansvarig och affärsutvecklare på Jula, för att lära oss mer om hur svenska företag blir vinnare i den amazonska eran.

Det första Margareta lyfter är Amazonkulturen som i boken kokats ned till ett antal affärs- och ledarskapsprinciper. Enligt Margareta ger de bolaget ett tydligt ramverk för allt från strategi till de dagliga prioriteringarna.

– Principerna säkerställer att den globala verksamheten fungerar som ett självspelande piano, säger Margareta Boström.

Även om många i första hand betraktar Amazon som en marknadsplats, menar Margareta att det i första hand är ett innovationsdrivet teknikföretag. Innovation finns kort sagt i Amazons DNA och medarbetarna förväntas bidra i framtidsarbetet.

– Alla förutsätts ha ett innovativt mindset. Det innebär viljan att förbättra och tänka nytt. Amazon lever efter devisen att det är bättre att försöka och misslyckas, än att inte göra någonting alls. Det säkerställer att man aldrig lutar sig tillbaka eller inbillar sig att man är ’klar’, säger Margareta Boström.

Trots sin framgång har Amazon investerat i många projekt som medfört enorma kostnader utan självklara resultat. Margareta menar att beror på att man varit övertygad om att satsningen lönar sig långsiktigt. Långsiktigheten var någonting som Jeff Bezos tog med sig redan från starten och hans resa bevisar värdet i att våga satsa, säger Margareta Boström.

Den fjärde framgångsfaktorn att ta fasta på är den mångfacetterade affärsmodellen. Amazon är ett bolag med flera ben i olika branscher. Man säljer både produkter och tjänster, man producerar och återförsäljer, säljer online, i fysisk butik och via andra marknadsplatser.

– På så sätt bildas det en väv där de olika verksamhetsbenen stöttar och sprider riskerna mellan varandra. Dessutom skapar de ofta en positiv synergi där delarna tillsammans blir starkare än var och en för sig, säger Margareta Boström.

Den femte framgångsfaktorn Margareta lyfter är att Amazon säljer sin infrastruktur. Med det menas att de sällan backat för att sälja tekniken bakom deras koncept. Amazon har exempelvis sålt teknik inom logistik och e-bokutgivning, men deras största kassako är serverkapacitet.

Margareta Boström avslutar med några visdomsord till alla företag som strävar efter att lyckas som Amazon:

– Det går inte att kopiera Amazon rakt av, men företag kan definitivt låta sig inspireras och sedan applicera några av bolagets grundläggande filosofier på sin verksamhet. Att förstå Amazons framgångar kan däremot leda till affärsutveckling inom alla branscher.