Joar Svanvik

Joar Svanvik är professor em. i Kirurgi vid Linköpings Universitet och överläkare vid Transplantationscentrum, SU, Sahlgrenska Sjukhuset.

Efter pensionen arbetar Joar Svanvik deltid som överläkare på Transplantationscentrum i Göteborg och fortsätter med forskning som huvudsakligen rör cancersjukdomar och frågeställningar som ”Vad får cancerceller att sprida sig i kroppen och hota patientens överlevnad? ”. Hans forskning har under åren stötts av Cancerfonden och Vetenskapsrådet, engagerat 16 doktorander och resulterat i 170 vetenskapliga artiklar om studier av lever- och gallvägar, bukspottkörteln och tumörsjukdomar. Joar Svanvik har också varit inblandad i teknisk utveckling av titthålskirurgi, robotkirurgi och simulatorer för kirurgisk träning.

Han har arbetat som kirurg i San Francisco och var under sju år redaktör på den engelska kirurgtidsskriften British Journal of Surgery i London. I rollen som akademisk koordinator tog han del i ett projekt att starta en läkarskola och medicinsk fakultet i Eldoret i Västra Kenya – en skola som idag utexaminerar 100 läkare om året.

En drivkraft i Joar Svanviks forskning har alltid varit en grundläggande nyfikenhet: Hur ser det ut? Hur fungerar det? Vilka reglermekanismer är inblandade? Denna nyfikenhet går tillbaka på forskning han genomförde i en tidig period av karriären då han var docent i fysiologi, eller läran om kroppens normala funktioner.

Nyfikenheten har också drivit honom att ta tjänsten som fartygsläkare ombord på det kanadensiska fartyget Expeditions färder till Antarktis och Norra Ishavet.

Intresset för kvantfysiken och de möjligheter den erbjuder den medicinska forskningen, väcktes för Joar Svanvik ur den erfarenhetsbaserade insikten att alltför många patienter drabbas hårt av sjukdomar där nuvarande kunskaper och behandlingar inte räcker till. Våra biologiska kunskaper är helt enkelt begränsade – forskningen har lärt oss otroligt mycket, men ändå känner vi bara till en liten del av de många reglermekanismer och funktioner som är inblandade i de molekylärbiologiska processerna, i cellbiologin, sinnesfunktionerna, ämnesomsättningen och hjärnans funktioner.

För Joar Svanvik står det alltmer klar att det helt enkelt inte tycks vara möjligt förklara alla dessa delar med klassisk fysik och kemi. Vårt intuitiva tänkande räcker inte och nuvarande paradigm har stora begränsningar. Där, inser Joar Svanvik, kan kanske kvantfysiken ta livsvetenskaperna in i en ny era.

Som en av medlemmarna i forskarsammanslutningen HUBIQ har han varit med och skrivit Kvantfysiken och livet – våra innersta mekanismer och världarna omkring oss.

 

 

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan