Ingemar Ernberg

Ingemar Ernberg är sedan 1995 professor i tumörbiologi (sedan 2015 ”senior professor”) och leder idag en forskargrupp vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet (KI). Hans forskning är fokuserad på sambanden mellan infektioner och epigenetiska mekanismer vid cancer hos människor.

Vid KI driver Ingemar Ernberg sedan flera år den uppmärksammade seminarieverksamheten ”What is life? The future of biology” – med keynoteföreläsare från runtom i världen. Han har varit koordinator för Karolinska Institutets Kina-samarbete och i egenskap av forskare besökt Kina 27 gånger.

Ingemar Ernberg studerade till läkare vid Karolinska Institutet (KI). Som intresserad av celler och DNA engagerade han sig tidigt i cancerforskning i namnkunnige cancerforskaren Georg Kleins grupp av internationella forskare. Ingemar Ernberg disputerade hos Georg Klein 1979 på en avhandling om cancervirus, blev docent i tumörbiologi 1981 och 1983 legitimerad läkare efter utbildning vid KI och Stockholms läns landsting. Mellan 1984 och 1993 hade han förtroendeuppdraget som vetenskaplig sekreterare i Cancerfonden.

Efter post doc-studier vid Laboratory of Molecular Biology (LMB) i Cambridge, England, utsågs han 1993 till institutionschef för nybildade Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt centrum (MTC) vid KI och 1995 till professor i tumörbiologi. Han är nu vice direktör för Cancer Centrum Karolinska.

Ingemar Ernberg har skrivit 260 vetenskapliga arbeten, medverkat i fem medicinska läroböcker och bidragit med texter till ett flertal populärvetenskapliga böcker, bl.a. om det moderna cancerbegreppet (varav ett par är ”Den hänsynslösa cellen” och ”Vad är liv?”), samt till två böcker om kreativitet och flow (under Georg Kleins redaktörskap).

År 2010 stod han bakom manus till och medverkade själv i TV-vetenskapsdokumentären ”En resa till livets kärna” tillsammans med fotografen Lennart Nilsson.

Som en av medlemmarna i forskarsammanslutningen HUBIQ har han varit med och skrivit Kvantfysiken och livet – våra innersta mekanismer och världarna omkring oss.

Skriv ut sidanSkriv ut sidan