Amazon – hot eller möjlighet?

  • 9 min

Läs inledningen av boken Amazonkoden – så blir svenska företag vinnare i den amazonska eran. Boken bjuder på en rad insikter i hur svenska företag kan lyckas både som Amazon och Amazon.

 

”The common question that gets asked in business is, ’why?’ That’s a good question, but an equally valid question is, ’why not?’”
Jeff Bezos

 

En gigant landar i Sverige. Landningen är inte perfekt så hela landets näringsliv slappnar av igen. Låtsas nästan som om ingenting har hänt. Men landningen är bara en konsekvens av en ny era som börjat för ett tag sedan, och som sakta men säkert kommer kräva svenska företags uppmärksamhet. Vare sig man vill eller inte.

Många svenskar ser Amazons intåg i Sverige som ett misslyckande, men stämmer verkligen det?

Vi behöver prata om elefanten i rummet. Vi behöver prata om stora förändringar som det blundas inför inom svenskt näringsliv. Som viftas bort, men som de facto kommer att påverka oss på flera olika plan. Vi måste prata om Amazon. Amazon behöver förstås ur en svensk kontext på ett djupare och bredare plan. Ur olika perspektiv. Både företaget i sig och som ett exempel på ett företagsbyggande som svarar upp mot moderna krav. Dessa moderna krav är i sin tur sprungna ur ett antal globala trender och game changers, det vill säga händelser, idéer eller procedurer som påverkat en betydande förändring i det nuvarande sättet att göra eller tänka på något. På grund av deras påverkan på alla svenska företag måste vi prata mer om dessa. Som detaljhandelsexperter och trendspanare tycker vi författare att svenska företag ska ta chansen till ett rejält kliv i sin egen verksamhetsutveckling, oavsett bransch och oavsett ambitionerna att samarbeta med Amazon. Det finns mycket att lära, inse och inspireras av. Kliven kommer med nödvändighet behöva tas, frågan är bara om man ska ta dem medvetet och välplanerat, eller påtvingat och snabbt.

Men det här är inte en bok enbart om Amazon. Det här är en bok om företagsbygge och möjligheterna med att finnas på världens största marknadsplats. Det är en bok om den förändring som sker på en marknad när en global aktör kliver in och de utmaningar och möjligheter den förändringen bär med sig. Det är också en bok som beskriver hur företagsbyggande kommer att behöva göras i framtiden och vilka krafter som påverkar, där Amazon är ett bra exempel på framtidssäkrad affärsmodell.

Det här är en bok om företagsbygge och möjligheterna med att finnas på världens största marknadsplats.

Det här är även en bok om kundfokus, långsiktighet och framgång. En möjlighet för många fler företag. Eller en chans till riskminimering, om man så vill …

Vissa svenska företag har under senare år börjat intressera sig alltmer för Amazon som en möjlig försäljningskanal. När det under våren 2017 blev allmänt känt att Amazon köpt loss domänadressen amazon.se började svenska företag på riktigt oroa sig för vad ett inträde på den svenska marknaden skulle betyda och hur deras verksamhet skulle komma att påverkas av detsamma. Den 28 oktober 2020 kom delar av svaret när amazon.se till slut gick live.

Reaktionerna på lansering var många och definitivt inte odelat positiva. Amazon.se hade katastrofala översättningar, konstiga sökresultat och till och med fel landsflagga under en, lyckligtvis, kort period. Medierna fullständigt exploderade med artiklar om ”den katastrofala lanseringen” och många var nog både lättade och besvikna över hur lite kärlek Amazon verkade vara villig att ge den svenska marknaden.

De startar och lär sig eftersom. Amazon är definitivt inte klara med sitt erbjudande i Sverige.

Även om Amazons svenska lansering definitivt hade kunnat göras bättre, är lanseringen i Sverige faktiskt inte särskilt annorlunda från tidigare lanseringar i andra länder. Amazon har en tendens att gå in när produkten är tillräckligt bra, men inte helt färdig. De startar och lär sig eftersom. Amazon är definitivt inte klara med sitt erbjudande i Sverige.

Oavsett hur man som svenskt företag ser på Amazon så kommer man direkt eller indirekt att påverkas. Och även om man som företag saknar ambition att söka sig till Amazon som marknadsplats så påverkas man ändå genom att Amazon kommer att förändra kundernas tankesätt.

Den kanske största indirekta påverkan som Amazon kommer ha är att de sakta men säkert kommer att förändra kundernas allmänna uppfattning om handel, och e-handel i synnerhet. Amazons snabba och ofta fraktfria leveranser, priskonkurrens samt utbud och lättillgänglighet kommer öka kraven. Men vi vet också att de vanor som kunderna har med sig från e-handeln också spiller över på fysisk handel. Till exempel tillgänglighet och krav på ökade öppettider. Amazon kommer också att bidra till att intresset för e-handelsmarknadsplatser ökar och vi ser redan ett flertal svenska aktörer som påbörjat resan för att skapa egna.

Även företag utanför e-handeln kommer att påverkas. Amazon kommer förändra konsumenternas tidsuppfattning, tålamod och önskan om tillgänglighet. Detta kommer att påverka vilka krav man ställer på allt ifrån samhällsaktörer och arbetsgivare till tjänster och kultur. Amazon är också ett steg i globaliseringen, de ger ytterligare en sänkt tröskel ut i världen. Amazons förmåga att skapa innovation lär också sprida sig, även om just Sverige har en entreprenörskultur som är väl utvecklad.

Den här boken kan läsas utifrån olika synvinklar eller utgångspunkter. Den som vill använda Amazon som återförsäljare eller bli tredjepartssäljare på marknadsplatsen kommer få ut mycket av boken, både strategiskt och praktiskt. Vi kommer dels beskriva förutsättningarna för att sälja på Amazon, vad det innebär rent strategiskt, dels vilka val man måste göra och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för ens företagande.

Den som tror sig bli direkt eller indirekt påverkad av att Amazon nu tydligt finns på den svenska marknaden kommer med bokens hjälp att bättre förstå vad som väntar i form av påverkan och man kommer också förstå varför Amazon blivit ett globalt och framgångsrikt företag. Boken kommer också att ta upp Amazons svagheter, så att man förstår i vilken nisch man ska befinna sig eller vad man ska göra för att vara mindre konkurrensutsatt.

Den som själv är i början av ett företagsbygge kan läsa boken som inspiration till hur liten kan bli stor med ett framgångsrikt och troget tankesätt. Boken beskriver Amazons väg från ett enmansföretag till den globala spelare de är nu. Vi tar läsaren genom Amazons historia och pekar ut centrala händelser och strategiska beslut, samt visar på den uthållighet som prövats hårt men som varit avgörande för det framgångsrika företagsbyggandet.

Den här boken är också till för företagsledare, HR-personer, chefer på alla nivåer och alla utvecklingsteam. Genom att förstå Amazons historia, tillväxt, affärsprinciper och företagskultur kan man få inspiration till den egna verksamheten.

Vi som har skrivit den här boken har tagit oss an Amazon från olika perspektiv.

Anna Nordlander är en av Sveriges främsta Amazonexperter med över 10 års erfarenhet av internationell försäljning och rådgivning på den omtalade e-handelsplattformen. Hon var tidigare vd för The Friendly Swede, ett av de allra första svenska företagen att sälja fysiska produkter via Amazon, och är idag en flitigt anlitad föreläsare inom området samt medgrundare av Amazonrådgivningsbyrån Amzello. Anna skriver även krönikor för branschtidningen Market och blev under 2022 listad som en av 60 talanger som formar framtidens handel. Anna har även blivit utnämnd av International Chamber of Commerce till att vara en del av deras globala Small Business Champions Network. Anna har mångårig praktisk erfarenhet av Amazon och vet vad som väntar företag som vill sälja där. ”Jag har tillbringat de senaste 10 åren med att fokusera på hur företag kan nå framgång genom försäljning på Amazon internationellt och har följt utvecklingen här på hemmaplan med stort intresse. Även om vi i Sverige kommit en bit på vägen från den tiden när jag ständigt fick frågan ’Vadå säljer på Amazon? Säljer ni böcker?’ så upplever jag att det fortfarande finns väldigt mycket kvar för svenska företag att upptäcka kring både möjligheterna och utmaningarna med en Amazonnärvaro. Att Amazon nu är på plats i Sverige betyder att det inte längre går att stoppa huvudet i sanden utan jag anser att alla svenska företag måste börja lära känna världens största digitala marknadsplats på djupet, oavsett om man planerar att sälja via marknadsplatsen eller ej. Det finns otroligt mycket att lära sig om och av Amazon, och jag är övertygad om att du som läser denna bok kommer att hålla med mig om det när du läst klart!”

Margareta Boström är författare till flertalet böcker inom konsumentbeteende. Hon har en gedigen bakgrund som affärsutvecklare och insiktsansvarig på koncernnivå på ett av Sveriges mest framgångsrika detaljhandelsföretag. Margareta har bevakat Amazon på olika marknader i många år och har fokuserat på deras funktion som inspiratör inom affärsutveckling. Margareta har en mer holistisk syn på Amazons roll som game changer, både internationellt och för svenskt näringsliv. ”Så länge som jag har studerat Amazon så har jag gjort det med skräckblandad förtjusning. Som konsumentbeteendeexpert älskar jag deras uttalade kundfokus. Jag fascineras också av långsiktigheten, innovationsviljan och ambitionen att alltid vilja vidare, att leva med att varje dag är Day 1, det vill säga att varje dag ska kännas som första dagen. Men jag är inte odelat positiv. Jag är kritisk till den närmast monopolistiska särställningen, till deras flitiga användande av påtryckningsmedel gentemot samarbetspartners, liksom deras i mitt tycke brist på ansvarstagande inom företagsmässig, social, och miljömässig hållbarhet. I synnerhet i förhållande till deras storlek. Men helt klart har svenska företag mycket att lära av Amazon och det vill jag gärna beskriva, det är viktigt, för med all min kunskap om framtidens konsumentbeteende och företagsbyggande, så ser jag att det finns en hel del kvar att göra.”

Anna Nordlander & Margareta Boström