Tagg: evolution

Är evolution lika med förbättring?

  • 1 min

Evolutionsteorin och det naturliga urvalet sägs ibland vara den bästa idé någon någonsin fått. Det var Charles Darwin som fick idén först. Men även om evolutionsteorin av idag står stark på ett övergripande plan, så finns där mycket att diskutera.

Dels sådant som ingalunda är klarlagt ur vetenskaplig synvinkel, som frågan om gruppselektion: Handlar det naturliga urvalet mest av allt om individer och gener, eller konkurrerar även grupper så att detta får evolutionär betydelse?

Dels sådant som har att göra med ideologi, fördomar, feltolkningar, mer eller mindre tidsbundna, och så finns det rena missförstånd som haft ödesdigra konsekvenser.

Ett missförstånd är att evolution handlar om framåtskridande, att allt bara blir bättre och bättre.

Ett sådant missförstånd är att evolution handlar om framåtskridande, att allt levande bara blir bättre och bättre. I själva verket handlar evolution om förändring, ibland långsam eller till och med obefintlig, ibland snabb.

Man kan visserligen hävda att organismer – individer från olika arter – genomsnittligt blir bättre och bättre, i något avseende och anpassade till just de befintliga betingelserna.

Men betingelserna ändras, spelets regler förskjuts, eller så vräks hela spelet över ända, som vid de stora naturkatastrofer som också satt sin prägel på livet på jorden.

Då blir de egenskaper som tidigare var till nytta i kampen för tillvaron, eller snarare i reproduktionen, en black om foten i värsta fall. Eller som Bob Dylan uttryckte saken 1963 i ”The times they are a-changing”: ”The loser now will later be fast.

Taggar: , ,