Volantebloggen

På Volantebloggen får du senaste nytt från oss: nyheter om titlar, evenemang och vad som händer bakom kulisserna.

Premiär för Volantes textplattform

Vad som kännetecknar en bok är dess avgränsade form: en start och ett slut. Både när det gäller dess form, men också processen bakom. När boken är klar är den klar, formgiven och lämnad till tryckeri eller till eboksuppladdning.

Det kan förstås bli uppdateringar och nya upplagor, men även i samband med dessa finns en bortre gräns då man behöver betrakta verket som färdigt.

Vad boken inte fångar upp är författarens första tankar bakom den eller möjligheten att inför färdigställande kommunicera med läsare. Framför allt inkluderas inte det fortsatta samtalet.

Inte heller vad författaren i övrigt gör. En författare är ju sällan bara sin bok. Forskning pågår, livet sker, diskussioner förs, tankar föds och testas. Nya samtal kan inledas.

Därför kommer Volante komplettera bokutgivningen och verksamheten med möten och föredrag med en textplattform för kortare textinlägg och tankar.

Vi vill helt enkelt inte alltid nöja oss med boken (hur mycket vi än älskar den). Vi ser dessutom att kunskap och tankar som idag finns i en bok kan få alternativa format i kortfattade bearbetningar.

Här kommer personer i Volantes närhet från och med idag skriva. I några fall får de egna samlingsplatser – liknande bloggar, men inte med en sådan frekvens som förknippas med aktiva sådana. Se till exempel för Nina Åkestam, med hennes bloggarkiv från Resumé, där hon haft en blogg fram till och med idag.

Vi kommer även ha inlägg från våra utländska författare; se bland andra texterna av Max Tegmark, av Walter Mischel och av Freakonomics-paret Levitt och Dubner.

Det här blir ytterligare ett sätt för oss att samla, utveckla och sprida kunskap och idéer.

Det är ett arbete som ständigt pågår. Så kom gärna med synpunkter! (Mejla till info@volante.se)

Ni hittar texterna här: www.volante.se/texter