Volantebloggen

På Volantebloggen får du senaste nytt från oss: nyheter om titlar, evenemang och vad som händer bakom kulisserna.

Entreprenörskap – 10 myter krossas

Creative Business: 10 lessons to help you build your business your way bygger på det nordiska forskningsprojektet Penny for your thoughts. Boken baseras på fallstudier från företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Djupintervjuer har gjorts med bland annat Christian Wåhlberg som grundade Murlyn Music, Christer Andersson och Christina Tillman från modeföretaget Odd Molly och Olav Sandnes från det norska dataspelsföretaget Funcom.

Boken är uppbyggd efter olika myter inom företagande som författarna, Tobias Nielsén, Dominic Power & Margret Sigurdardottir, effektivt slår hål på, bland annat never say no, cash is king och big is beautiful.

Creative Business är dock mer än en bok. Forskningen bakom boken utgör även en grund för föreläsningar och specialanpassade utbildningar för exempelvis tjänstemän eller investerare inom de kulturella och kreativa näringarna. Kontakta oss på info[at]volante för att höra mer om våra erbjudanden utifrån detta tema.

Boken finns tillgänglig både i en tryckt version, där den kan köpas i de flesta (nät)boklådor, och i en digital version i formaten för Kindle, ePub eller PDF.

Volante först i Sverige att nå världen

Först i världen? Nåväl. I alla fall blir Volante först av svenska förlag att nå ut till världen på ett specifikt sätt, nämligen att direktdistribuera e-böcker via Amazon Kindle. Det innebär också att boken blir tillgänglig för iPhone, vissa andra mobiltelefoner och alla datorer.

Boken är ”Creative Business: 10 lessons to help you build a business your way” som Tobias Nielsén, Dominic Power och Margret Sigrun Sigurdardottir skrivit ihop. Boken släpps snart i tryckt version, men kan redan idag beställas via Amazon (eller direkt från oss här). Mer information om texten finns här — för en viktig dimension av den här utgivningen handlar om distribution.

Vad vi på Volante nu gör genom att samarbeta med Amazon – och snart Apple – är att applicera teorin om the long tail och försöker samla ihop de nischmarknader som finns i olika länder kring våra och andra experters och forskares specialområden.

Det ska bli oerhört spännande att se hur det går. Den digitala versionen kommer kosta kring 40 kronor och den tryckta kring 100 kronor. Vi har även investerat i domännamnet creativebusiness.org (sajten långt ifrån klar).

Varför är Amazon så viktigt? Amazon Kindle står idag för 90 procent av eboksmarknaden och fyra av tio böcker som Amazon säljer är eböcker. Läsplattan Kindle säljs sedan i höstas internationellt, men den är inte nödvändig för att läsa Kindleböcker utan via tilläggsprogram kan böckerna också läsas på datorer och på flera mobiltelefoner. Men vi kompletterar Amazondistributionen genom att också göra boken köpbar i de friare formaten epub och pdf.

Att vi kan vara först — när Kindle nu ändå funnits i flera år — beror på att det var först för någon månad sedan som det blev öppet för icke-amerikanska förlag att ansluta sig.

Vi tror att det här bara är en föraning av hur bokbranschen ritas om. Från att ha varit utpräglad lokal och dominerats av olika förlag på olika hemmamarknader, är det nu möjligt att direkt nå läsare i andra delar av världen. Det engelska språket blir förstås ett krav för att nå många, men inom specialistområden är det ändå engelska som dominerar.