Förlagsinformation Volante

Volante är ett allmänutgivande förlag. Utgivningen består av framför allt sakprosa, men också av romaner och populärvetenskap.
Se vår utgivning för vår 2022, sommar 2022 och höst 2022.