Förlagsinformation Volante

Volante är ett allmänutgivande förlag. Utgivningen består av framför allt sakprosa, men också av romaner och populärvetenskap.
Se vår utgivning för vår, sommar och höst 2021