Förlagsinformation Volante

Volante är ett allmänutgivande förlag. Utgivningen består av framför allt sakprosa, men också av romaner och populärvetenskap.
Se vår utgivning för sommar 2023, hösten 2023 och våren 2024.