Förlagsinformation Volante

Volante är ett allmänutgivande förlag. Utgivningen består av framför allt sakprosa, men också av romaner och populärvetenskap.
Se vår utgivning för sommar 2022, höst 2022 och vår 2023.