Sara Öhrvall

Sara Öhrvall är en av Sveriges främsta experter framväxande teknologier och dess påverkan på företag och människor. Hon har länge varit drivande av digitaliseringsfrågor inom svenskt näringsliv och verkar i gränslandet mellan ny teknik och morgondagens mänskliga behov. Sara har haft ledningspositioner på bland annat Volvo, Bonnier, SEB och Axel Johnson och är idag verksam som Senior Advisor — med fokus på innovations- och transformationsfrågor kopplat till artificiell intelligens — samt är även styrelseledamot och investerare.

Sara har lång internationell erfarenhet och har bl.a. varit verksam i Tokyo, London, New York, Singapore, Bryssel och San Francisco.

I dag sitter hon i styrelsen för Investor, Axfood, Bonnier Books, SNS och i International Advisory Board för Stockholm Resilience Center. Hon är även ordförande i Pontus Schultz stiftelse, som verkar för ökad hållbarhet, jämställdhet och mångfald i näringslivet.

De som velat förstå digitaliseringens effekter har noggrant läst hennes krönikor om framtidens tekniktrender som hon i fem år skrev för Dagens Industri. Hennes första bok heter Ditt framtida jag: hur ny teknik revolutionerar människan och gör oss starkare, smartare och vänligare (2020). Det är en måste-läsning för alla som vill förstå hur den tekniska utvecklingen kan komma att förändra människan i grunden; utveckla våra sinnen, få oss att tänka längre, orka mer och bli allt friskare.

Läs mer om Sara Öhrvalls föreläsningar

Föreläsningar

Sara Öhrvalls expertområden är ny teknik, digitalisering, innovation, förändringsarbete och konsument- och tekniktrender. Hon är en efterfrågad föreläsare både i Sverige och utomlands och har exempelvis föreläst på scener som DLD i München och SXSW i Austin, samt på Paid Content-konferenser i New York. När det gäller teknik- och konsumenttrender ser hon längre än många med en skarp blick för vad som väntar runt hörnet. I föreläsningarna varvas forskning i absoluta framkant med exempel på teknik hon själv varit med om att utveckla och testat över hela världen.

Ditt framtida jag: en mänsklig revolution

I denna föreläsning tar Sara oss med till en hisnande nära framtid där vi alla kan få förmågor som superhjältar. Hon visar hur ny teknik transformerar djupt mänskliga egenskaper, förstärker och förbättrar våra sinnen och medfödda förmågor. Vi kommer att bli smartare, starkare och leva friska längre. Den nya tekniken har även potentialen att hjälpa oss att bli bättre, vänligare människor som i realtid kan se konsekvenserna av våra beslut och ageranden. Dessa insikter ger mängder av nya möjligheter till disruptiva affärsidéer, förbättrad offentlig sektor och ökad livskvalitet – men de väcker även för mänskligheten brådskande frågor: vad blir det nya normala? Hur långt ska vi utvecklas och vilka effekter kan det få?

Digitaliseringens transformerande kraft

I den digitala dimensionen blir förutsättningarna för hur och vad vi producerar, distribuerar och marknadsför helt annorlunda. I bransch efter bransch attackerar digitala utmanare befintliga värdekedjor med nytänkande erbjudanden, alternativa affärsmodeller, och smartare organisationer. Vilka framgångsfaktorer ser vi hos företag i digitaliseringens framkant, vilka utmaningar står vi alla inför och hur använder vi bäst den nya tekniken för att innovera oss till en bättre framtid?

Nästa teknikrevolution och dess användare

Som medborgare och konsumenter i en digital värld får vi en ny dimension av möjligheter, bortom tid och rum. Vilka förväntade teknikskiften kommer att ge användarna omvälvande digitala upplevelser och hur kommer det att förändra vardagsbeteende, konsumtion och mänskliga behov? Vad ser vi för långsiktiga konsekvenser av big data, avancerade algoritmer, smarta transportsystem och ständigt uppkopplade sensornätverk. Vad blir vår syn på status, integritet och tillit i en värld där det virtuella är mer närvarande än det fysiska, där svaret på de frågor vi ännu inte har hunnit ställa finns tillgängliga i varje sekund och vår kropps prestation mäts och följs upp i detalj.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan