Sara Öhrvall

Sara Öhrvall är ständig utforskare om vart mötet med teknik och människa leder oss.

Sara Öhrvall sitter i ledningen på SEB i rollen som chief digital, customer experience and communication. Hon har tidigare varit verksam som executive advisor, skribent och styrelseledamot i bl.a. Bonnier Books, Investor, Nobel Museum, Vinnova och Umeå Universitet. De som velat förstå digitaliseringens effekter har noggrant läst hennes krönikor om tekniktrender i Dagens Industri. Sara Öhrvall är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Umeå och har även läst arkitektur och design på Parson School of Design i New York samt filosofi vid New York University.

Sara Öhrvalls expertområden är digitalisering, innovation, förändringsarbete och konsument- och tekniktrender. Hon är en efterfrågad föreläsare både i Sverige och utomlands och har exempelvis föreläst på scener som DLD i München och SXSW i Austin, samt på Paid Content-konferenser i New York. Hon har ett öga för vad som väntar runt hörnet – när det gäller teknik och konsumenttrender ser hon längre än många. Hon varvar forskning med praktiska exempel och delar med sig av sina erfarenheter av att utveckla digitala produkter samt att arbeta med digital transformation.

Föreläsningar

Digitaliseringens transformerande kraft

I den digitala dimensionen blir förutsättningarna för hur och vad vi producerar, distribuerar och marknadsför helt annorlunda. I bransch efter bransch attackerar digitala utmanare befintliga värdekedjor med nytänkande erbjudanden, alternativa affärsmodeller, och smartare organisationer. Vilka framgångsfaktorer ser vi hos företag i digitaliseringens framkant, vilka utmaningar står vi alla inför och hur använder vi bäst den nya tekniken för att innovera oss till en bättre framtid?

Nästa teknikrevolution och dess användare

Som medborgare och konsumenter i en digital värld får vi en ny dimension av möjligheter, bortom tid och rum. Vilka förväntade teknikskiften kommer att ge användarna omvälvande digitala upplevelser och hur kommer det att förändra vardagsbeteende, konsumtion och mänskliga behov? Vad ser vi för långsiktiga konsekvenser av big data, avancerade algoritmer, smarta transportsystem och ständigt uppkopplade sensornätverk. Vad blir vår syn på status, integritet och tillit i en värld där det virtuella är mer närvarande än det fysiska, där svaret på de frågor vi ännu inte har hunnit ställa finns tillgängliga i varje sekund och vår kropps prestation mäts och följs upp i detalj.

Ditt framtida jag

I en nära framtid kan vi alla bli superhjältar. Djupt mänskliga egenskaper kommer att kunna förstärkas och förbättras med hjälp av ny teknik. Vi kommer att bli smartare, starkare och leva längre med bättre hälsa då digitaliseringen går in på områden som förstärker våra sinnen och förbättrar hjärnans kapacitet. Digitaliseringen hjälper oss att bli bättre människor – och ger mängder av nya möjligheter till disruptiva affärsidéer, förbättrad offentlig sektor och ökad livskvalitet. Men vad blir det nya normala om den egna kroppen inte längre räcker till för att utföra det som förväntas? Och hur fortsätter vi att lära i ett allt hastigare tempo – när robotarna är hack i häl i jakten på våra jobb.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan