Robin Teigland

Robin Teigland är professor i strategi och digitalisering* vid Chalmers och ledamot vid Kungliga Vetenskapsakademien. Hon har kallats Sveriges Start up professor och The Ocean Tech Professor.

År 2017, 2018 och 2019 listade Veckans Affärer Robin Teigland som en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom teknik. År 2019 rankades hon även som en av Sveriges 100 bästa talare.

Robin är chef för Ocean Data Factory Sweden, Sveriges första nationella havsdata-lab med uppdrag att ge Sverige en ledande roll i utvecklingen av den globala blå ekonomin. Robin sitter i styrelsen för Luftfartsverket.

Som impactentreprenör och genom Peniche Ocean Watch Initiative (POW), som Robin är grundare till, arbetar hon för att utveckla och skapa bästa möjliga förutsättningar för en blå cirkulär ekonomi i Peniche, Portugal.

Innan Chalmers var hon professor i företagsekonomi med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm. Robin är Handelshögskolans sjätte kvinnliga professor sedan grundandet 1909. Hon intervjuas ofta om sin forskning i svensk och internationell media och är en internationellt efterfrågad talare. Vid flera tillfällen har hon listats som en av Global Top 50 Business Professors på Twitter.

*Professor of Strategy, Management of Digitalization, in the Entrepreneurship and Strategy Division

Läs mer om Robin Teiglands föreläsningar här

Föreläsningar

Få har sådan energi på scenen som Robin Teigland. Hennes tankar är blixtsnabba och skarpa, betydligt i framkant. Publik som vill flytta fram sina positioner och sitt visionära tänkande har mycket att hämta hos Robin.

Ett ekosystem med AI

Diskussionen om artificiell intelligens (AI) som en kraftfull drivkraft för att nå konkurrensfördelar har tagit fart. Ändå har många företagsledare inte insett att vägen till framgångsrik AI-innovation innehåller många fallgropar. Denna föreläsning ger inblick i hur man kan komma igång och vad ledare kan göra för att ta steget mot att bygga framgångsrika AI-innovationsekosystem.

Företagsstyrning och AI-ledarskap

Artificiell intelligens lovar stort för företag som vill förbättra sin konkurrensfördel, men majoriteten av företagens styrelser är ännu inte beredda att ta makten över AI. Denna föreläsning presenterar insikter från Robins forskning om hur ordföranden och styrelseledamöter bör tänka för att bevaka AI-driven innovation samtidigt som de implementerar AI i verksamheten och dess ekosystem.

Ledarskap i en värld av nätverk

Allt mer ökar förståelsen för att inflytande är en position som uppnås i centrum av nätverk och inte i toppen av formella hierarkier. I denna föreläsning presenterar Robin några av de grundläggande principerna för hur sociala nätverk fungerar och hur man som ledare behöver agera i dessa nätverk. Föreläsningen ger förståelse om hur kraften i informella nätverk kan användas för ökad innovation och prestation — både internt i en organisation och i verksamhetens externa nätverk.

Scenariotänkande – er karta till framtiden

All vår kunskap är byggd på det förflutna, men de strategiska beslut vi måste fatta rör en alltmer osäker framtid. Robin delar med sig av ett antal verktyg för scenariotänkande som förbättrar individers och organisationers sätt att hantera osäkerhet och utnyttja möjligheten i ständigt förändrade konkurrensmiljöer.

Att driva cirkulär ekonomi

Traditionella försörjningskedjor och linjära ”take-make-waste”-modeller får ge vika för mer hållbara och cirkulära ekonomiska modeller. Denna föreläsning diskuterar fördelarna med att gå över till en cirkulär ekonomi och lyfter fram hur organisationer redan skapar interorganisatoriska partnerskap och implementerar blockchain-teknik för att driva på den cirkulära ekonomin.

Ett hav av innovationsmöjligheter

År 2021 inleds FNs årtionde för havsvetenskap för hållbar utveckling. I den här föreläsningen lyfts alla de hållbara innovationsmöjligheter som havet innebär. Hur kommer användningen av digital teknik som AI och drönare påverka industrier som livsmedel, hälsa- och sjukvård och energisektorn? Ni får även ta del av Robins insikter och lärdomar i arbetet som impactentreprenör i Portugal och som chef för Ocean Data Factory Sweden.

Den digitala omvandlingen av samhället och framtidens arbetskraft

I den här föreläsningen ger Robin inblick i hur digital teknik och dess sammanstrålning med övrig teknik inte bara förändrar affärsmodeller och industrier utan också alla aspekter av samhället. Den påverkar även hur vi lever, arbetar och roar oss, vilket i sin tur skapar helt nya möjligheter för värdeskapande när vi nu rör oss in i den fjärde industriella revolutionen.

Pressbilder

 

 

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan