Pella Thiel

Som sakkunnig inom UN Harmony for Nature har Pella Thiel en stark förankring i internationella nätverk. Dit hör Naturens rättigheter, en global rörelse som ser naturen som ett subjekt vars rättigheter bör försvaras i lagstiftning. Hon har grundat End Ecocide Sverige och utsågs 2019 till Årets Miljöhjälte i kategorin biologisk mångfald av Världsnaturfonden WWF.

Pella är ekolog och småbrukare, och har ett långvarigt och gediget engagemang inom miljöfrågor. Hennes fokus på paradigmskiftande idéer för omställning till ett samhälle i harmoni med naturen gör henne extra intressant för näringslivet. Hon visar vägen till ett regenerativt, cirkulärt företagande.

Den lagändring som förordas av EU och flera enskilda länder är att ekocid ska bli ett brott inom samma ramverk som de allvarligaste brotten mot mänskliga rättigheter. Det skulle ge ett starkt juridiskt skydd för de livsviktiga ekosystemen, med personligt ansvar för beslut som innebär stor skada på dem. En effekt blir att investeringsflöden förflyttas från verksamheter som inte håller måttet, och i stället kan stimulera innovation och omställning. Ytterst innebär det en förändrad syn på vårt förhållande till naturen; en ekologisk rättsfilosofi.

Pella Thiel är en eftertraktad föreläsare inom näringslivet, för myndigheter, universitet och högskolor. Tillsammans med Henrik Hallgren är Pella Thiel aktuell med boken Naturlagen  som utkommer sommaren 2022.

Läs mer om Pella Thiels föreläsningar

Pella Thiel. Foto Severus Tenenbaum

 

Föreläsningar

Skulle ni klara att möta naturen i domstolen?

Snart kommer varken konsumenter eller myndigheter att acceptera produkter och verksamheter som uppenbart skadar naturen. Ekocid är den storskaliga förstöring av ekosystem som inom kort kan komma att lagföras internationellt. Hur påverkar en förändrad lagstiftning förutsättningarna för företagande, ekonomi och näringsliv? Pella Thiel ställer vår samtids mest brännande frågor och har svar vi måste höra. Kan vi förändra synen på oss själva och vårt ansvar? Vill vi göra det som krävs och bli en positiv kraft för vår livsmiljö?

Med utgångspunkt i ekologisk rättsfilosofi utmanar hon etablerade föreställningar om hur världen ser ut, vilka vi människor är och vad utveckling innebär. Vi tror att naturen är vild och kaotisk, när den i själva verket är ett under av ordning. Kan vi samverka inom den ordningen och bli kreativa medskapare? I ett samhälle som utvecklas bort från industrialismens linjära modeller efterfrågas alltmer en regenerativ, cirkulär ekonomi där verksamheten anpassas så att den sker på naturens villkor.

Är din organisation redo att förändra på riktigt? Pella kan hjälpa er på vägen! Med stort engagemang och djupt förankrad kunskap får Pella Thiel oss att se oss själva och vår plats i ekosystemet.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan