Nicklas Berild Lundblad

Nicklas Berild Lundblad är global samhällsplaneringschef på Google Inc och fil dr i informatik. Nicklas arbetar med frågor om framtid, teknik och samhälle. Han skriver också regelbundet i Svenska Dagbladet (mest understreckare) och Axess. Under sin tid på Google har han byggt upp den samhällspolitiska verksamheten i Norden (2007-2009), byggt upp ett globalt samhällsanalysteam vid huvudkvarteret i Kalifornien (2010-2013) och lett allt samhällspolitiskt arbete i Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern och Turkiet (2013-2019). Sedan juli 2019 bygger han upp en ny samhällsplaneringsgrupp fokuserade på framtidsforskning och planering.

Nicklas är fil dr i informatik, har en jur kand med en specialisering på IT-rätt och en fil kand i teoretisk filosofi. Han är Eisenhowerfellow (2006) och medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin sedan 2010. Han utsågs också till en av Googles 21 bästa chefer globalt 2012 och erhöll då Great Manager Award.

Nicklas Berild Lundblad har skrivit ett flertal olika böcker om teknik och samhälle. Redan 2001 kom Teknotopier om integritet och yttrandefrihet. Den följdes upp av Det låsta nätet (2003) om kryptering på Internet, Det Säkra Företaget (2005) om informationssäkerhet och Om maskiner kunde tänka (2014) om artificiell intelligens.

Nicklas skriver på en bok om frågor. Du kan följa hans arbete med boken här.

Läs mer om Nicklas Berild Lundblads föreläsningar

Föreläsningar

Människa och maskin

Hur kommer artificiell intelligens att påverka oss och vad krävs för att utnyttja de möjligheter som den nya tekniken ger? En översikt över ämnet och dess historia, filosofi och samhällskonskvenser. Vilka gränser finns för vad en maskin kan göra och vad är människor fortfarande bättre på? Att skilja mellan hype och oväntade möjligheter är nyckeln i denna föreläsning.

Vilken är din fråga?

En föreläsning om frågor – om vad de är och hur man ställer dem bättre. Människan är unik i att hon kan ställa frågor och se världen runt om sig som en rik informationskälla – ändå uppmärksammas frågor väldigt sällan, och nästan ingen tränar på att bli bättre på att fråga. Detta trots att bättre frågor är grunden till innovation, bättre ledarskap och ett mer unikt perspektiv på världen.

Att arbeta med framtiden

Om olika metoder och tekniker för att arbeta med framtiden. Och om varför man bör göra detta, trots att framtiden inte kan förutses. Från scenario planering till super forecasters, via metoder som premortems och second opinions. Strategisk planering är en nyckel till framgång – men inte riktigt av de skäl som de flesta tror.

Om ni sitter med en väldigt specifik idé eller plan som ni vill få ett kritiskt perspektiv på, ger Nicklas Berild-Lundblad er gärna det.

***

Och så en liten notering om vad Nicklas inte föreläser om: “Tio trender som förändrar allt” och liknande föreläsningar undviker han mycket gärna. Det som riskerar att bli till anekdoter sammanknutna med blommiga begrepp och termer är helt enkelt inte något för honom.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan