Nicklas Berild Lundblad

Nicklas Berild Lundblad är författare till boken Frågvisare (2021), som liksom hans arbete i stort rör sig i gränslandet mellan framtid, teknik och samhälle. Han är samhällspolitisk chef på Google DeepMind, världens största AI-företag och var tidigare global chef för techpolicy-teamet på Stripe och samhällsplaneringschef på Google Inc. där han byggde upp den samhällspolitiska verksamheten i Norden (2007-2009), byggde det globala samhällsanalysteamet vid huvudkvarteret i Kalifornien (2010-2013) och ledde allt samhällspolitiskt arbete i Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern och Turkiet (2013-2019).
Han skriver regelbundet i Svenska Dagbladet (mest understreckare) och Axess.

Nicklas Berild Lundblad är filosofie doktor i informatik, har en jur. kand med en specialisering på IT-rätt och en fil. kand i teoretisk filosofi. Han är Eisenhowerfellow (2006) och medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin sedan 2010. 2012 utsågs han till en av Googles bästa chefer globalt och erhöll då Great Manager Award.

Läs mer om Nicklas Berild Lundblads föreläsningar

Föreläsningar

Numera bor Nicklas Berild Lundblad utomlands och kan i lägre utsträckning ta föreläsaruppdrag. För att möta efterfrågan har vi i samarbete med Nicklas tagit fram ett filmat material som lanseras i augusti 2022. 

Människa och maskin

Hur kommer artificiell intelligens att påverka oss och vad krävs för att utnyttja de möjligheter som den nya tekniken ger? Nicklas ger en översikt över ämnet och dess historia, filosofi och samhällskonskvenser. Vilka gränser finns för vad en maskin kan göra och vad är människor fortfarande bättre på? Att skilja mellan hype och oväntade möjligheter är nyckeln i denna föreläsning.

Vilken är din fråga?

En föreläsning om frågor – om vad de är och hur man ställer dem bättre. Människan är unik i att hon kan ställa frågor och se världen runt om sig som en rik informationskälla – ändå uppmärksammas frågor väldigt sällan, och nästan ingen tränar på att bli bättre på att fråga. Detta trots att bättre frågor är grunden till innovation, bättre ledarskap och ett mer unikt perspektiv på världen.

Att arbeta med framtiden

Om olika metoder och tekniker för att arbeta med framtiden. Och om varför man bör göra detta, trots att framtiden inte kan förutses. Från scenario planering till super forecasters, via metoder som premortems och second opinions. Strategisk planering är en nyckel till framgång – men inte riktigt av de skäl som de flesta tror.

Om ni sitter med en väldigt specifik idé eller plan som ni vill få ett kritiskt perspektiv på, ger Nicklas Berild Lundblad er gärna det.

***

Nicklas är en föreläsare som går på djupet och han undviker föreläsningar som “Tio trender som förändrar allt”. Ett anekdotiskt berättande med blommig begrepp och termer går emot den idén. Nicklas är här för att fördjupa era perspektiv på världen!

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan