Louise Bringselius

Louise Bringselius är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi). Hon är verksam som Researcher/Associate Professor vid Handelshögskolan i Stockholm. I hennes första bok på Volante, Psykologisk trygghet: att välkomna den som utmanar, beskriver Louise Bringselius vad psykologisk trygghet är och vilka effekter det får i verksamheter – när det finns och när det saknas. Hennes andra bok på Volante, Politisk styrning: tillitsbaserad styrning i kommuner och regioner, handlar om hur politisk styrning kan bli motiverande, effektiv och tillitsbyggande.

Hon är även en efterfrågad föreläsare och utsågs bl.a. till ”Årets talare” i kategorin ledarskap 2023.

Efter en rad böcker som har etablerat tillit och tillitsbaserat ledarskap som begrepp i svenska företag och myndigheter, öppnar Louise Bringselius upp nya perspektiv med utgångspunkt i begreppet psykologisk trygghet.

Psykologisk trygghet är fylld av handfasta tips om hur en modig och kreativ arbetsplats skapas. Dessa varvas med beskrivning av internationell forskning, inte minst Amy Edmondsons forskning om psychological safety.

Både i bok och på scen kombinerar Louise forskning med vardagliga berättelser som läsare och lyssnare kan relatera till.

Louise Bringselius är en s.k. public intellectual. Hon skriver även krönikor (knuten till Sydsvenska dagbladet) och debattartiklar, liksom fortlöpande på Linkedin. I december 2022 lyftes hon fram av Dagens Industri som en av ”fyra tungviktare” som försvarade modellen med distansarbete.

Läs mer om Louise Bringselius föreläsningar

Pressbilder

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan