Louise Bringselius

Louise Bringselius är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) med över 20 års erfarenhet av forskning om professionalism, tillit, uppföljning, organisationskultur och ledarskap. Hon är idag verksam vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm, men med sin chosefrihet och humor är hon också en populär föreläsare på chefsdagar och konferenser. Till hennes styrkor hör förmågan att knyta samman forskning med vardagliga berättelser som publiken kan relatera till och att skapa kontakt med publiken. Hon är framröstad som årets talare inom ledarskap 2023.

Louise Bringselius har skrivit en rad böcker vid olika förlag och är idag Sveriges ledande expert på tillitsbaserat ledarskap och tillitsbaserad styrning. År 2017-2019 anlitades hon av regeringen för att beskriva hur offentlig sektor bör arbeta med styrning och ledning, inom ramen för en roll som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Detta arbete har fått ett enormt genomslag över hela den offentliga sektorn i Sverige. Hon intresserar sig även för det närliggande begreppet psykologisk trygghet och kommer under 2023 ut med en bok i detta ämne hos Volante.

Sedan flera år tillbaka är Louise Bringselius kolumnist och just nu är hon knuten till Sydsvenska dagbladet som publicerar en kolumn av henne var tredje vecka. Hon skriver även debattartiklar i rikstidningar och intervjuas ofta av media i frågor om styrning och ledarskap, särskilt när det gäller offentlig sektor. I december 2022 lyftes hon exempelvis fram av Dagens Industri som en av ”fyra tungviktare” som försvarade modellen med distansarbete.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan