Gustav Almqvist

Gustav Almqvist är psykolog, doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han disputerade år 2020 med avhandlingen The Good Place: Essays on Nudging och är en av Sveriges främsta experter på hur vi människor tänker och fattar beslut. Ett av huvudsyftena med Gustavs forskning är att hjälpa både individer och organisationer att fatta klokare beslut och göra träffsäkrare bedömningar – att bli smartare, helt enkelt.

Han har i många år undervisat vid bland annat Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska högskolan. Han syns återkommande som expert i TV och bokdebuterade hos Volante år 2019 med boken ”Tager du?”.

Ett av Gustav Almqvists många populära föredrag bygger på en av världens mest inflytelserika tänkare och forskare: Daniel Kahneman.

Läs mer om Gustav Almqvists föreläsningar här.

Föreläsningar

Gustav Almqvists håller flera populära föreläsningar om hur vi tänker och tar våra beslut. Efter en föreläsning med Gustav hör ni till dem i Sverige som vet allra mest om Daniel Kahnemans banbrytande och inflytelserika forskning. Hur fungerar det mänskliga tänkandet och vilka konsekvenser får det för oss som individer, grupper och i våra samhällen?


Hur tänker vi, och varför?

I Gustav Almqvists föreläsning får ni en rapp sammanfattning av det bästa av 50 års forskning, och flera Nobelpris, om hur vi människor tänker och fattar beslut.

Det är en föreläsning fylld med intressanta exempel och nyttig kunskap som bland annat hur ni ska göra för att anställa rätt jobbkandidater eller rent av välja rätt partner. Om hur ni undviker beslutfällor och varför AI ibland gör bättre bedömningar än människor. (Svaret är nog ett annat än ni tror.)

Föreläsningen uppmanar oss, som samhällsmedborgare i en tid där vi ständigt påverkas av andra vars intressen vi inte vet, att stå upp för det kloka tänkandet. Den presenterar även en skiss på en ny sorts organisation: en vetenskaplig, kritiskt tänkande organisation som fattar väl underbyggda beslut, lär av sina misstag, och klarar av att agera utan att för den sakens skull brista i ödmjukhet inför det faktum att världen är föränderlig och därmed svårförutsägbar.

Hur blir ni själva bättre på att tänka och att fatta klokare beslut? Det är dags att ta reda på det tillsammans med en av Sveriges ledande experter.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan