Vad är en yogahjärna?

  • 1 min

I vår bok Yogahjärnan förklarar Sara Granström Powiecki och jag vetenskapen och den praktiska kunskapen bakom begreppet yogahjärnan. Boken är ett möte mellan å ena sidan psykologin och compassionterapin, å andra sidan yogatraditionen med sina mångtusenåriga teorier och praktiker. Vi har förenats i ett gemensamt intresse för människors helhetshälsa, och insåg när vi möttes på yogamattan att våra respektive expertiser tillsammans kunde utgöra basen för en verkligt fungerande modell för att uppnå detta. Det är dessa insikter som nu har resulterat i boken och begreppet yogahjärnan.

Läs mer om yogahjärnan här.
Förbeställ ditt exemplar av Yogahjärnan här.

Vad är en yogahjärna?

Yogahjärnan är en hjärna som har sinnesjämvikt och som bottnar i hoppfullhet, optimism, tillit och meningsfullhet. Yogahjärnan handlar om att utveckla psykologiska strategier för att stärka sin grundtrygghet, som i sin tur leder till att vilja bidra till andras välmående.

Hur tränar man sin yogahjärna?

Yogahjärnan är något vi kan närma oss genom att med en ny medvetenhet träna både kropp och sinne med hjälp av den klassiska yogapraktikens olika övningar. Grunden är att förstå välmående som en färdighet, som något man behöver arbeta med, träna upp och hålla i god kondition – precis som när vi utövar fysisk träning för att hålla vår kropp stark och frisk.

Christina Andersson, legitimerad psykolog utbildad vid Uppsala Universitet, doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och ansluten till Handelshögskolan Stockholm, Institutionen för Art, Business and Culture.