Mustafa Panshiri

Hjälp Mustafa hjälpa fler att integreras

  • 2 min

När jag för ett halvår sedan kom ut med min bok, 7 råd till Mustafa – så blir du lagom svensk i världens mest extrema land, var det av många en efterlängtad bok. En bok fylld med råd om hur det är att bo i världens mest extrema land och vilka strategier det finns för att kunna förstå och anamma det svenska. Nu är jag igång med en kampanj på Kickstarter för att finansiera en översättning av boken till arabiska och somaliska, två språk som talas av många i Sverige idag.

Om crowdfundingen går igenom kommer jag också att släppa böckerna som ljudbok, helt gratis till de många som behöver ta del av dem.

De senaste veckorna har det pågått en desinformationskampanj mot socialtjänsten med propaganda om att den svenska staten kidnappar muslimska barn med avsikten att hjärntvätta dem till att vända sin religion och familj ryggen. Bakom propagandan ligger olika islamistiska föreningar, imamer och inte minst Al Jazira och turkiska TRT world.

De som drabbas är hundratusentals muslimer i Sverige som har gått på konspirationen att socialtjänsten vill kidnappa deras barn. Många av dem som demonstrerat i Stockholm, Göteborg och Malmö mot socialtjänsten är inte migranter som kom Sverige igår. Tvärtom har de bott här i många år – men inte lyckats ta till sig hur Sverige och det svenska systemet är uppbyggt. Att svenska staten ser till barnets bästa och om de anser att föräldrarna inte lever upp till den uppgiften så kan de frånta dem barnet. Det är ett mandat svenskarna själva gett svenska staten.

Har vi lyckats förmedla det till de migranter som kommit till Sverige under de senaste decennierna från länder med dysfunktionella stater? Eller har vi utgått ifrån att alla som kommer till Sverige egentligen är precis som oss vad gäller demokratiska värderingar och tillit till myndigheter?

Jag hoppas verkligen att 7 råd till Mustafa kommer göra skillnad, såsom den redan gjort för bland andra denna läsare:

Jag önskar verkligen att alla invandrare läser din bok och reflekterar själva kring dina råd. De som läser din bok kommer att tjäna på det i det underbara Sverige.
Omid, ensamkommande

Råd till Svenssons

  • 2 min

Här följer två av de råd jag ger till ”Svenssons” i min bok Sju råd till Mustafa: Så blir du lagom svensk i världens mest extrema land

Ur kapitel 2: Lär dig svenska koder

Det finns en uppfattning bland svenskar att alla människor på jorden egentligen är som de själva. Eller att de innerst inne vill bli som människor i Sverige, en föreställning om att det bor en liten svensk inom alla och att den svensken längtar efter att komma ut. Jag är inte säker på att det är sant. Men om det är sant, behöver det svenska synliggöras mer eftersom så mycket av det är dolt under ytan. För att kunna förhålla sig till informella regler, behöver man först veta vilka de informella reglerna är. Det bästa sättet för många nyanlända att lära sig (eller förkasta) dem är inte sällan i mötet med svenskar, till exempel på arbetsplatsen där företeelser som ovan är vanligt förekommande. Var inte rädd för att ta upp koderna, gärna med humor men ändå med en betoning på att det är informella spelregler som svenskar förhåller sig till och de flesta följer. Att hjälpa en person utifrån att förstå och följa de oskrivna reglerna är ett sätt att välkomna den personen in i gemenskapen – ett sätt att göra personen till ”en i gänget”. Det är pinsamt att korrigera. Men det är kontraproduktivt att inte göra det.

Ur kapitel 3: Gör lumpen

De flesta människor oavsett härkomst föredrar att bli behandlade som individer, snarare än som representanter för en grupp. Men i Sverige gillar många, kanske särskilt inom den offentliga sektorn, att betrakta samhället utifrån strukturer och grupptillhörighet. Det riskerar att leda till de låga förväntningarnas rasism. Detta är föreställningen att människor från vissa kulturer, religioner och etniciteter inte klarar av att följa samma spelregler som alla andra i ett land, och istället behöver behandlas med en särskild sorts tolerans. Insikten att integrationsprocessen tar tid och ser olika ut för olika människor är däremot inte de låga förväntningarnas rasism. Tvärtom – det är att ta hänsyn till att de som är nya i landet upplever Sverige som väldigt annorlunda. Men med lika högt ställda förväntningar på deras förmågor och möjligheter som på alla andra människors, kommer integrationen att underlättas.

Mustafa Panshiri