Råd till Svenssons

  • 2 min

Här följer två av de råd jag ger till ”Svenssons” i min bok Sju råd till Mustafa: Så blir du lagom svensk i världens mest extrema land

Ur kapitel 2: Lär dig svenska koder

Det finns en uppfattning bland svenskar att alla människor på jorden egentligen är som de själva. Eller att de innerst inne vill bli som människor i Sverige, en föreställning om att det bor en liten svensk inom alla och att den svensken längtar efter att komma ut. Jag är inte säker på att det är sant. Men om det är sant, behöver det svenska synliggöras mer eftersom så mycket av det är dolt under ytan. För att kunna förhålla sig till informella regler, behöver man först veta vilka de informella reglerna är. Det bästa sättet för många nyanlända att lära sig (eller förkasta) dem är inte sällan i mötet med svenskar, till exempel på arbetsplatsen där företeelser som ovan är vanligt förekommande. Var inte rädd för att ta upp koderna, gärna med humor men ändå med en betoning på att det är informella spelregler som svenskar förhåller sig till och de flesta följer. Att hjälpa en person utifrån att förstå och följa de oskrivna reglerna är ett sätt att välkomna den personen in i gemenskapen – ett sätt att göra personen till ”en i gänget”. Det är pinsamt att korrigera. Men det är kontraproduktivt att inte göra det.

Ur kapitel 3: Gör lumpen

De flesta människor oavsett härkomst föredrar att bli behandlade som individer, snarare än som representanter för en grupp. Men i Sverige gillar många, kanske särskilt inom den offentliga sektorn, att betrakta samhället utifrån strukturer och grupptillhörighet. Det riskerar att leda till de låga förväntningarnas rasism. Detta är föreställningen att människor från vissa kulturer, religioner och etniciteter inte klarar av att följa samma spelregler som alla andra i ett land, och istället behöver behandlas med en särskild sorts tolerans. Insikten att integrationsprocessen tar tid och ser olika ut för olika människor är däremot inte de låga förväntningarnas rasism. Tvärtom – det är att ta hänsyn till att de som är nya i landet upplever Sverige som väldigt annorlunda. Men med lika högt ställda förväntningar på deras förmågor och möjligheter som på alla andra människors, kommer integrationen att underlättas.

Mustafa Panshiri