Naturens rättigheter är också människans möjligheter

10 augusti 2022 utkommer officiellt Naturlagen – Om naturens rättigheter och människans möjligheter. Vi ställde några frågor till bokens två författare: ekologen och småbrukaren Pella Thiel, som grundat End Ecocide Sverige och 2019 utsågs till Årets Miljöhjälte i kategorin biologisk mångfald av Världsnaturfonden WWF; och Henrik Hallgren, naturpedagog, föreläsare, författare och sagoberättare, som har varit med och grundat Lodyn, Sveriges första nätverk för ekopsykologi och naturens rättigheter, och är medlem i FN-programmet Harmony with Nature.

Hur kom det sig att ni blev duon bakom boken Naturlagen?

Vi hade båda, på var sitt håll, länge varit frustrerade över bristen på trovärdiga bärande idéer för hur vår civilisation ska kunna förhålla sig till naturen och det systemskifte som detta skulle innebära. För tio år sedan skapades Lodyn, på Henriks initiativ, som en plattform för att utveckla sådana idéer. Ganska snart började Lodyn arbeta med naturens rättigheter som något som skulle kunna få stor betydelse, och vi har gemensamt arbetat med att lyfta och göra idén tillgänglig för fler genom att till exempel arrangera kurser och konferenser. Vi började skriva boken för flera år sedan och det är bra att det har tagit sin tid att få den färdig, eftersom rörelsen för naturens rättigheter har utvecklats så snabbt de senaste åren. 

Vad är er främsta målsättning med boken? Vilka vill ni nå och med vilket budskap?

Vi vill bidra till att utveckla realistiska visioner för en mänsklighet i harmoni med naturen. Diskussionen om miljöfrågorna har till stor del utgått från ett riskperspektiv som fokuserar på hoten och problemen – på goda grunder, de är verkligen mycket allvarliga! Men det är då lätt att känna sig cynisk och uppgiven, agerandet blir reaktivt och synfältet begränsat. Vi vill skifta diskussionen till ett rättighetsbaserat perspektiv som lyfter fram vad vi värdesätter, vad det är vi vill se och hur vi kan skapa det.

Allt fler med intresse för miljöfrågor har hört talas om naturens rättigheter. Vår ambition är att boken ska ge en såväl bred som djup förståelse för frågan. Det är mycket spännande att kunna göra det nu, när den fortfarande är i sin linda. Vi hoppas att boken ska visa att naturens rättigheter är en idé och en rörelse med stor potential att ta vara på människans möjligheter att vara en värdig del av naturen. 

Naturlagen beskriver den ekologiska krisen som en existentiell kris, det vill säga, en kris som sporrar oss till en synvända i vad det innebär att vara människa, och på vår plats och roll i världen. Därför hoppas vi att boken ska kunna nå bredare än till de som traditionellt identifierar sig som miljöintresserade. 

Nu har ni precis fått se er gemensamma bebis, när Naturlagen till slut kom till oss från tryckeriet. Den obligatoriska sportfrågan: Hur känns det?

Det känns spännande och viktigt! Vi är stolta, glada och också lite lättade över att boken nu äntligen finns. Men också stort och lite nervöst; vi känner ödmjukhet över att försöka göra rättvisa åt en idé som är så överväldigande som den vi har skrivit om.