Tyst vår – 60 år sedan: boken och ny aktuell seminarieserie

En solig höstdag i pandemins år 2021 fick vi (trots allt) tillfälle att sitta över en lunch på Nationalmuseums restaurang med vår karismatiska, entusiasmerande och ständigt sprudlande författare Anne Sverdrup-Thygeson. Bland alla ämnen och idéer som bollades återkom vi ständigt till ett tema: hur den moderna miljörörelsen faktiskt startade med en bok. En bok som vi på Volante återutgivit inom vår klassikerserie: Tyst vår av Rachel Carson.

Vi konstaterade att Tyst vår firar 60 år 2022; det vore väl verkligen värt att lyfta?* Efter lunchen tog vi oss därför en titt på vår utgivning, både den tidigare och kommande, och såg hur natur- och klimatkriserna så oerhört tydligt bildar ett tematiskt kluster hos oss. Rachel Carson är i gott sällskap! Bland hennes efterföljare i vår utgivning syns namn som nämnda Anne Sverdrup-Thygeson, men också Dave Goulson, Elizabeth Kolbert, Izabella Rosengren, Pella Thiel och Henrik Hallgren. Många av dem med en egen stark koppling till Carson, Dave Goulson har till exempel valt att kalla sin kommande bok Tyst jord, en direkt hommage till Carsons Tyst vår. Andra, som Nobelpristagaren Paul Nurse, har faktiskt sin gärning som forskare i hög grad Rachel Carson att tacka för.

 

Vi tittade också utanför vår egen utgivning. Vi har läst och älskat Patrik Svenssons Ålevangeliet. Boken och hans fantastiska Sommar i P1 gav oss impulsen att be honom skriva förord till Elizabeth Kolberts Det sjätte utdöendet, vilket han också gjorde. Vi har läst och älskat SVT-legendaren Henrik Ekmans Naturen vi ärvde. Och inte minst: Vi uppfylls av att se hur alla dessa böcker talar med varandra, utbyter idéer och teman, samspelar och bildar en inspirerande fond för den nödvändiga omställning vi står mitt uppe i.

Journalisten Henrik Ekmans tummade exemplar av Rachel Carsons miljöklassiker – och en nyare utgåva i Volantes klassikertappning

Boken som bärare av upplevelser och kunskap betraktas av vissa som en utrotningshotad art. Men boken är oöverträffad, vilket inte minst den rad av duktiga forskare och journalister som nämns ovan är bevis för: de valde att skriva en eller flera böcker för att nå ut med sin forskning, sitt larm, sin kärleksförklaring.

Därför blev seminarieserien ”Tyst vår – 60 år senare” till. Vi på Volante kontaktade programansvariga på Naturhistoriska riksmuseet med förslag om att sätta ihop ett live-program under 2022 och de gick genast igång på idén att göra detta tillsammans. De såg att detta kunde var en möjlighet att sprida kunskapen om museets viktiga arbete och forskning på området. Sedan kom pandemirestriktioner emellan och vi beslöt att gå den digitala vägen. När vi kontaktade UR Samtiden tackade de ja, trots kort framförhållning: kombinationen av färsk forskning från ett av våra främsta museer och forskningsinstitut och en rad världsledande författare var helt enkelt för stark att tacka nej till.

Inspelningsplats: Naturhistoriska riksmuseet en kylig januaridag

Det första seminariet är inspelat och finns att se här på vår hemsida, liksom på UR Play och hos NRM. Under ytterligare två tillfällen, i mars och juni, spelas nya samtal och föreläsningar in.

Björn Helander, ”Mr Havsörn” och programledaren Henrik Ekman

Resultatet kan du följa här. Titta, lyssna, lär och inspireras. Läs böckerna! Tala med vänner, grannar, politiker, dina barn. Odla din vilda trädgård, skydda den natur du är omgiven av, gör skillnad!

*2022 är verkligen ett miljöns jubileumsår. Samma vecka som det tredje seminariet spelas in genomförs konferensen Stockholm +50, ett högnivåmöte som FN arrangerar, där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.