Tyst vår 60 år senare: Seminarium 1

Död jord – Massutrotningar då och nu

Medverkande: Elizabeth Kolbert, Björn Helander och Vivi Vajda (Naturhistoriska riksmuseet). Programledare: Henrik Ekman.

Här kan du se samtalen och föreläsningarna i del 1:

Havsörnens räddare

Henrik Ekman och Björn Helander i ett samtal om den svenska havsörnen och hur stammen räddades i Sverige. Helander som då var forskare vid Naturhistoriska riksmuseet kan troligen tillskrivas den största äran för att havsörnen överlevde under 1950- och 60-talen. Hör honom berätta om hur arbetet gick till.

Tyst vår – om det sjätte utdöendet och arvet efter Rachel Carson

Vetenskapsjournalisten Elizabeth Kolbert i en miniföreläsning om arvet efter Rachel Carsons bok Tyst vår.

Elizabeth Kolbert följde med sin prisbelönta reportagebok Det sjätte utdöendet i Rachel Carsons fotspår och gjorde en väsentlig insats för att sätta begreppet på den globala agendan. Nu har hon följt upp med reportageboken Under en vit himmel om de experiment som genomförs för att bromsa eller till och med vända klimatkrisen med hjälp av ingenjörskonst och vetenskap. Liksom Carson är Kolbert skeptisk till människans förmåga att “ställa till rätta” de skador som åsamkats och hon varnar för att vi kan göra saker än värre, trots goda föresatser.

Det sjätte utdöendet

Hör ett samtal mellan Elizabeth Kolbert, Vivi Vajda och Henrik Ekman om skillnaden en bok kan göra, och om den väg framåt i natur- och klimatkrisen som banades av Rachel Carson för över ett halvt sekel sedan.

Massutdöenden under jordens historia

Vivi Vajda i ett samtal med Henrik Ekman om jordens massutdöenden och hur lång tid jorden behöver för att återhämta sig. Det senaste massutdöendet på jorden skedde för 66 miljoner år sedan då dinosaurierna dog ut. Det största för 252 miljoner då 95 procent av allt liv utplånades.

När livet nästan dog ut

Naturhistoriska riksmuseets forskningshef Vivi Vajda i en miniföreläsning om det tredje massutdöendet. Ett enormt vulkanutbrott för 252 miljoner år sedan dödade 95 procent av allt levande på jorden.

**

Biologen Rachel Carson var en pionjär som förutspådde såväl artdöd som klimatkris. Hennes bok Tyst vår gjorde enormt avtryck när den kom ut för 60 år sedan, och bidrog bl a till totalförbudet för DDT. Men att få till stånd ett kemikalieförbud — hur viktigt det än visat sig vara för t ex den svenska rovfågelsstammen — är ändå en begränsad utmaning, jämfört med de stora kriser planeten befinner sig i nu liksom har gjort tidigare.

Mer om hela seminarieserien här.