Vad kan Kahneman lära oss om kriser och risk?

Det finns så många böcker som jag tycker är viktiga just nu. (Låt mig återkomma.)

Men om jag ska dela med mig av ett boktips så kanske det ändå får bli Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman. Det är den bok som bäst förklarar hur vi reagerar som vi gör på pandemin och krisen just nu.

Från att risker som inte känns verkliga hanteras som obefintliga, till då risker verkligen upplevs som verkliga kan ta över hela vårt beslutssystem. Det där ser vi nog alla runt omkring oss beroende på vart man tittar.

I en Sydsvenskan-artikel refererar journalisten Johan Anderberg till Kahneman:

”… risk är omöjligt för människor att få ett intuitivt grepp om. Ingen känner av om sannolikheten för en händelse går från en hundratusendel till en tusendel.”

(Läs artikeln av Anderberg. Den är bra, och inleds för övrigt med en jämförelse från Nassim Taleb, som vi också givit ut. Michael Lewis som artikeln också bygger på är för övrigt en av mina favoritförfattare.)

Experiment om asiatisk sjukdom

Kahneman genomförde faktiskt ett experiment med hans parhäst Amos Tversky där de bad personer att föreställa sig att en sjukdom från Asien skulle döda 600 medborgare.

Lärdomarna är en dans kring hur vi uppfattar sannolikheter, hur dåliga vi är på att göra bedömningar, men också att de beror på hur sakernas tillstånd läggs fram. (Läs mer i New York Times-artikel här.)

Här en annan anekdot som Kahneman bjuder på och som förklarar ännu tydligare:

En person går till en läkare med ett särskilt problem. Läkaren säger att jag känner till en behandling som kan bota det här med 90 procents säkerhet. Patienten säger: Fantastiskt — vi kör!

Men om samma person gått till en annan läkare, med samma problem, och läkaren hade sagt: Jag har en metod och det finns en 10-procentig risk att den misslyckas. I det fallet svarar patienten: Aah, det verkar inte bra, varför skulle jag använda den metoden?

Det är förstås så att båda läkarna ger samma information. Men ändå uppfattar patienten den annorlunda och agerar därför på olika sätt.

Men… vad är ett liv värt?

En av Kahnemans mest refererade slutsatser handlar om att vi tenderar att undvika förluster i väldigt hög grad.

Det där går igen också på hur politiker kan ta olika beslut i olika städer och länder. Hur har experten uttryckt sig egentligen? Och förstås, den så svåra frågan, vad är ett liv värt?