Utkommer våren 2020

Kvantfysiken och livet Våra innersta mekanismer och världarna omkring oss

Våra kroppar är uppbyggda av biljoner mikroskopiska celler, och i cellernas innersta värld gäller kvantfysikens lagar. Kvantfysiken beskriver hur fåglarna hittar hem över tusentals kilometer och hur en ödla kan hänga upp och ner i taket. Kvantfysiken förklarar också fotosyntesen som är grunden för allt liv på jorden – den process som ger en maskros kraften att spränga genom asfalten.

I kvantfysikens värld kan en partikel befinna sig på många ställen vid samma tidpunkt. Den kan förflytta sig genom att välja alla vägar mellan två punkter – samtidigt. Och information kan se ut att färdas över stora avstånd utan att det tar någon tid alls.

I den mikroskopiska världen kan det se ut som att naturens lagbundenhet faller samman till osäkerhet och slump bara genom att man tittar på den. Men det är faktiskt inte sant – den följer bara andra lagar: kvantfysikens skenbart paradoxala vägar i atomernas och molekylernas värld.

Kvantfysiken är också nyckeln till att förstå den genetik och biokemi som till slut förklarar hur vår kropp och våra sinnen fungerar och kan påverkas. Kunskapen om kvantfysikens betydelse för medicin och biologi kan göra det möjligt att diagnosticera och behandla sjukdomar på nya sätt, och kanske i framtiden besvara de verkligt svåra frågorna – hur uppstod och utvecklades livet på jorden? Och vad är liv?

Kvantfysiken och livet är skriven av forskarna bakom den akademiska sammanslutningen HUBIQ, i samarbete med vetenskapsjournalisten Tomas Lindblad.

HUBIQ (Human Biology and Quantum Physics) är ett forum för interdisciplinärt samarbete kring kvantbiologi och består av:

Joar Svanvik, professor em. i kirurgi vid Linköpings Universitet. Överläkare vid Transplantationscentrum, SU, Sahlgrenska Sjukhuset 4

Göran Johansson, professor i teoretisk och tillämpad Kvantfysik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Ingemar Ernberg, professor i tumörbiologi, MTC, Karolinska Institutet, Stockholm.

Göran Wendin, professor em. i teoretisk fysik Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Pocket/storpocket
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus

Ljudbok
Finns på Bookbeat Nextory Storytel

E-bok
Finns på Adlibris Bokus

Pressbilder