Ny bok – mitt i kaoset

  • 1 min

Min nya bok är skriven ihop med Per Kristensson som är professor i psykologi på Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads Universitet och handlar om att utgå ifrån mottagaren när man agerar. Titeln är I kundens skor men egentligen kan det röra sig om vem som helsts skor. Det skulle kunna vara medborgarens/gästens/patientens/ medarbetarens/chefens – eller varför inte Anders Tegnells skor?

Det känns helt knäppt att lansera en bok samtidigt som hela världen är upp och ned. Men vi väljer ändå att göra det nu av alla möjliga skäl. Det kanske viktigaste skälet är att jag och Per tycker att innehållet i vår bok faktiskt är angeläget just i den här krisen.

vi alla i samhället samskapar vägen ut ur krisen

Ett av våra centrala begrepp är ordet samskapande. Vi försöker visa hur värdet av en organisations erbjudande alltid samskapas mellan ”kunderna” och organisationen, och detta kan nog inte illustreras tydligare än av rådande krisläge. Jag och Per har aldrig någonsin i våra liv varit med om en så omfattande insikt hos så många; insikten om att vi alla i samhället samskapar vägen ut ur krisen.

Vi ser hur politiker slutar käbbla och börjar samarbeta, vi ser hur medborgare hjälper både varandra och olika myndigheter. Vi ser hur hela organisationer helt plötsligt ställer om och bjuder in till samskapande. Förhoppningsvis kan därför den här boken bli ett stöd att motivera oss allihop att fortsätta riva barriärer och skapa mer och mer värde tillsammans. Hade vi kunnat byta titel på boken utifrån rådande läge hade vi nog valt ”I varandras skor”. För ju mer vi går i varandras skor nu – desto mindre kommer vi att döma andra och desto mer kommer vi att kunna hjälpa både oss själva och andra.

(Läs också En vädjan i corona-tider)

Taggar: