Klimatsynda för en snabbare omställning!

  • 2 min

När människor vill bidra, gör tillräckligt många tillräckligt mycket, tillräckligt snabbt. En grön omstart av ekonomin bör utgå från människans behov och önskemål – inte uppoffringar, skuld och skam. Om detta skriver en av hållbarhets-Sveriges mäktigaste, Mattias Goldmann, i boken  Klimatsynda: Så räddar vi planeten med lust, lättja, girighet, vrede, avund, högmod & frosseri

Nu planeras återstarten av ekonomin, efter coronapandemin. Sveriges regering, EU-kommissionen, FN:s generalsekreterare och många av världens ledande företag slår alla fast att uppstarten måste vara i linje med klimatmålen och Parisavtalet. Då är det klokt att resonera kring vad som effektivt bidrar till omställningen.

Den senaste tiden har vi gjort stora uppoffringar; hållit oss hemma, undvikit att träffa släkt och vänner och dragit ner på mycket av livets goda. Det har lett till en minskad klimatpåverkan – men det är inte ett långsiktigt hållbart sätt att klara utmaningen. Uppoffringar, skuld och skam tar oss inte tillräckligt långt.

De sju dödssynderna hjälper oss att finna vägen framåt. De har under lång tid angett hur vi inte ska bete oss, men kan nu användas på motsatt sätt – vi ska begå dem alla för klimatets skull:

  • Högmod: Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation; en kaxig ambition som visar hur ett litet land kan göra skillnad och som kan ge den drivkraft framåt omställningen behöver.
  • Girighet: När världens största institutionella investerare Blackrock vill rensa ut fossil energi ur sin portfölj är det av ekonomiska skäl. Menar världen vad Parisavtalet anger, kommer kol och olja att tappa i värde. På samma sätt måste småföretag och hushåll ekonomiskt på omställningen.
  • Avundsjuka och lust: De första elbilarna framkallade inte grannens avundsjuka och omställningen gick trögt. När elbilen blev något lustfyllt att visa upp på garageuppfarten, gärna under solcellerna, satte omställningen fart.
  • Frosseri: IPCC slår fast att en mindre köttbaserad diet är en viktig del av omställningen, och den skjuter fart hos alltifrån ledande snabbmatskedjor till finkrogar nu när man kan äta klimatsmart utan att det sker på bekostnad av smakupplevelsen.
  • Vrede: Inget slår en gemensam fiende vi alla kan vända oss mot, och klimatområdet har en idealisk uppställning med oljeoligarker, fossildiktaturer och klimatförnekare som Trump.
  • Lättja: Det måste vara lätt att göra rätt, annars blir det inte av. I Köpenhamn tar fler cykeln än alla andra färdslag tillsammans – för att det är enklast, billigast och bäst för den egna hälsan – inte för klimatet.

Att dödssynderna är relevanta för att påskynda klimatomställningen är välbelagt, med hundratals exempel från när och fjärran. Metodiken kan därmed vara till gagn för hushåll, företag, organisationer och politik. Men den gör inte anspråk på att vara allmängiltig: Vissa vill att omställningen ska vara en uppoffring, och irriteras när det blir för enkelt att ta tåget ut i Europa eller solcellerna blir lönsamma. Men de flesta av oss har andra vardagsbekymmer, som klimatomställningen måste bidra till att lösa – inte försvåra.

Mattias Goldmann (Också publicerad som debattartikel i Länstidningen Östersund 31 maj 2020)