Kaxiga Sverige ska vara bäst på klimat

  • 6 min

Sverige får ett klimatkollegium på högsta politiska nivå. Regeringen formar en helt ny ministergrupp för att säkerställa klimatfokus i alla stora politiska beslut. Inte minst för att så mycket står att vinna när den svenska ekonomin ska kickstartas efter coronapandemin. Kaxigt självsäkert har regeringen fattat att det är vägen framåt både för klimatets och den svenska ekonomins skull. I min bok Klimatsynda visar jag bland annat på kraften i denna högmodiga väg framåt i klimatomställningen:

Fem procent?

Mindre!

Två?

Mindre!

En?

Mindre!

En halv?

Mindre!

 

Så brukar dialogen låta när jag frågar deltagarna hur stor andel av världens klimatpåverkan Sverige står för. Nästan ingen tror att den är så liten som den faktiskt är. Sverige står för 0,15 procent av världens samlade klimatpåverkan eller ungefär 0,3 procent om vi lägger till vår konsumtion av varor som produceras i andra länder. Våra utsläpp är ohållbart stora per person, men eftersom vi är så pass få, blir våra samlade utsläpp så små att det knappt alls skulle märkas om vi i teorin nollade dem just precis nu.

varje kolatom gör precis lika stor skillnad, oavsett hur stor utsläpparen är

Med dessa siffror i ryggen hör man ibland en och annan som hävdar att det inte spelar någon roll vad vi gör. Det är ett frustrerande feltänk, som utgår ifrån att klimatet eller atmosfären på något sätt skulle hålla ordning på vilken nationalitet som koldioxidekvivalenterna har. ”De där är från Kina så de är allvarliga eftersom det landet har så många invånare, men de där är från Sverige så de spelar ingen roll för de är så få.” Men så resonerar ju inte klimatet; varje kolatom gör precis lika stor skillnad, oavsett hur stor utsläpparen är.

Här kommer kaxigheten och högmodet in. Istället för att försöka undkomma ansvar för vår klimatpåverkan, ska vi försöka gå före i omställningen. Det är lättast för den som på goda grunder kan hävda att man står för ganska liten del av de samlade utsläppen, som Sverige. För oss är det uppenbart att det enda sättet vi kan ha någon betydelse alls i klimatfrågan är genom att vara bäst. Att vara föredömet andra tar efter, den globala helpdesken andra hör av sig till, den permanenta världsutställningen andra besöker.

Svensk politiks kanske viktigaste ahaupplevelse genom tiderna: Sverige ska vara bäst på klimat.

Just denna högmodiga analys har sju av Sveriges åtta riksdagspartier gjort: svensk politiks kanske viktigaste ahaupplevelse genom tiderna. Tillsammans fattade partierna ett beslut som kan visa sig bli helt avgörande inte bara för dem och denna mandatperiod eller för Sverige som nation, utan långt utanför våra gränser och långt bortom vår tid: Sverige ska vara bäst på klimat.

Precis innan svenskarna gick på sommarlov 2017 antog Sveriges riksdag klimatlagen, det klimatpolitiska ramverket och klimatmålen, som trädde i kraft 1 januari 2018. På nyårsfesten det året hemma hos mig skålade vi högtidligt för målen, som gjorde oss stolta att vara svenska. Världens tuffaste mål!

År 2045 ska Sveriges klimatpåverkan vara nettonoll – ingen alls!

För att ta siffrorna en gång för alla: År 2030 ska Sveriges klimatpåverkan ha minskat med 63 procent jämfört med år 1990, transporternas klimatpåverkan ska minska med hela 70 procent mellan åren 2010 och 2030. År 2045 ska Sveriges klimatpåverkan vara nettonoll – ingen alls! Uttryckt i siffror innebär ”nettonoll” inte 0 utan –85 procent. Så mycket ska våra utsläpp minska i Sverige, medan de återstående procenten ska vara utsläppsminskningar i andra länder som vi tar notan för, och ökad kolinlagring i framför allt skogen.

Storföretag driver nu genom Hagainitiativet på för hårdare klimatlagstiftning och antar frivilligt snabbare utsläppsminskningar än vad lagen kräver – för att det är bra för affärerna. Till samma nätverk har de svenska delarna av multinationella jättar som McDonald’s och Coca-Cola anslutit sig – genom att gå så snabbt fram på klimatområdet får de värdefulla erfarenheter de kan använda på andra marknader när dessa så småningom är redo.

Världens första e-väg för tunga godstransporter byggdes utanför Gävle – läs ortsnamnet baklänges!

Mest talande är kanske Scania, vår lastbils- och bussjätte vars produkter finns i snart sagt varje hörn och avkrok av världen. Bara tre–fyra procent av deras försäljning av bussar och lastbilar sker i Sverige, som inte ens är på topp-tio av deras marknader volymmässigt. Men Sverige kan ändå vara den viktigaste marknaden, slår deras marknadsstrateg Urban Wästljung fast, genom att vara den första marknaden där de visar upp ny teknik som andra ser och köper. Just det verkar ske med världens första trådlöst, induktivt laddade linjebuss som Scania tagit fram och som rullar i Södertälje sedan 2016. Man behöver inte förstå tekniken, bara att det är komplicerat, att det är ny teknik – och att det bara finns en enda sådan buss. Den räcker för att delegation efter delegation ska komma och teståka den, och kanske i nästa steg ställa krav på just induktivt laddade linjebussar på hemmaplan. Och då ligger Scania bra till. Samma sak gäller elektrifierade vägar. Världens första e-väg för tunga godstransporter har utvecklats av Scania och Siemens, och byggdes utanför Gävle – läs ortsnamnet baklänges!

Liknande historier hör vi från svenska producenter av biodrivmedel, av självkörande fordon och mycket annat – och var inte just detta att tidigt stimulera innovation själva grunden för Sveriges världsledande industrialisering och därmed för hela vårt välstånd? Nu gör vi det igen, men med mera högmod och klimatet som drivkraft. Den ledande svenske nationalekonomen Klas Eklund resonerar kring föregångslandsmetodiken och finner fyra huvudargument för varför tuffa krav skulle vara intressant för Sverige:

  1. Vi kan få en styrkeposition i internationella förhandlingar.
  2. Vi kan få andra att följa efter.
  3. Den tekniska utvecklingen kan drivas på.
  4. Vi kan få ett stärkt näringsliv.

du, ditt företag, din organisation, din kommun eller din bostadsrättsförening kan göra skillnad

Att Sverige nu ska vara högmodigast av alla betyder att det finns ett utrymme för dig att göra skillnad. Just för att vårt land är så litet. Vi är så små att du, ditt företag, din organisation, din kommun, din bostadsrättsförening eller din familj kan göra skillnad som märks – och som får relevans för hela klotet eftersom vi ska vara förebilden. Snacka om högmod!

Klimatsynda av Mattias Goldmann

Läs också Klimatsynda för en snabbare omställning!

och Använd ormens eget gift när du blivit biten