Hur ska man leva för att må bra och leva längre?

  • 1 min

Det var frågan Bertil Marklund, läkare och forskare, ställde sig själv. Svaret överraskade honom, och resulterade senare i den bästsäljande boken 10 tips – må bättre och lev 10 år längre som Bertil gav ut på eget förlag. Volante har nu tagit över rättigheterna, boken har redigerats och fått ett nytt omslag innan den nu släpps på nytt.

Bertil Marklunds föräldrar gick båda bort för tidigt, och han kände en ökande oro att gå samma öde till mötes. Eftersom han då var doktor i allmänmedicin började han gå igenom befintlig forskning på en rad områden och kom fram till att vi genom vår livsstil kan påverka vår livslängd och vår hälsa mycket mer än vi tror.

Det du som bestämmer över din hälsa och livslängd, inte dina gener!

Bertil upptäckte att uppkomsten av våra ofta åldersrelaterade folksjukdomar beror på en och samma sak: inflammation, som på olika sätt uppstår i vår kropp. Syftet med boken är att visa på hur man bromsar och förebygger denna inflammation genom att välja en sund livsstil. I boken finns 10 tips som visar hur du kan leva för att stärka dina egna inneboende krafter.

Boken är kortfattad och många tips är enkla att följa. Följer du dessa råd kommer du att må bättre och känna dig yngre. Dessutom kan det leda till att du slipper ett antal sjukdomar och skjuter upp det biologiska åldrandet. Bertil är idag över 70 år – och mår toppen.

Köp boken via Adlibris eller Bokus.