En mindre brusig värld

  • 1 min

Detta är epilogen i boken Brus: Det osynliga felet som stör våra bedömningar – och vad du kan göra åt det. Ett manifest för bokens framåtblickande, visionära syfte!

 

Föreställ dig hur våra organisationer skulle se ut om de inrättades för att minska bruset. Sjukhus, rekryteringskommittéer, ekonomiska prognosmakare, statliga institutioner, försäkringsbolag, folkhälsomyn­digheter, rättsväsenden, juristfirmor och universitet skulle ha bruset under full uppsikt och försöka minska det. Brusinventeringar skulle ske rutinmässigt och kanske genomföras en gång om året.

Beslutshygien skulle vara ett välbekant begrepp

Organisationernas ledare skulle låta algoritmer ersätta mänskliga bedömningar eller stödja dem på betydligt fler områden än i dag. Man skulle bryta ner komplexa bedömningar i enklare delbedömningar. Beslutshygien skulle vara ett välbekant begrepp och alla skulle rätta sig efter dess föreskrifter. Oberoende bedömningar skulle inhämtas och kombineras. Sammanträdena skulle se helt annorlunda ut och bygga på strukturerade diskussioner. Ett utifrånperspektiv skulle integreras mer systematiskt i beslutsprocessen. Öppen oenighet skulle både vara vanligare och lösas mer konstruktivt.

Resultatet skulle bli en mindre brusig värld. Det skulle spara mycket pengar, stärka tryggheten i samhället och folkhälsan, öka rättvisan och förebygga många fel som går att undvika. Vårt syfte med den här boken har varit att rikta uppmärksamheten på den möjlighet vi står inför. Vi hoppas att du blir en av dem som utnyttjar den.

Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass Sunstein 2021

Taggar: