Brus (Noise) Det osynliga felet som stör våra bedömningar – och vad du kan göra åt det

 

»Brus är nog den viktigaste boken jag har läst de senaste tio åren. Ett genuint nytt sätt att tänka av sådan dignitet att du får lust att omsätta det i praktiken med en gång.«
Angela Duckworth, författare till Grit.

»I Brus applicerar författarna skarpsinnigt sina unika och nya insikter om felen i våra bedömningar på de mest skilda områden … En mästerlig bedrift och ett landmärke på psykologins område.«
Philip E. Tetlock, medförfattare till Superforecasting

»Spänn fast dig och låt några av världens skarpaste hjärnor förklara hur du kan bedöma människor, fatta beslut och lösa problem på ett nytt sätt.«
Adam Grant, författare till Think again

»Brus är en fullkomligt lysande redogörelse för ett jättelikt samhällsproblem som vi förbisett trots att det legat i öppen dager.«
Steven Levitt, medförfattare till Freakonomics

»Kahneman, Sibony och Sunstein har upptäckt ett problem stort som en elefant: brus. I den här viktiga boken visar de varför brus måste tas på allvar, varför det finns mer av det än vi tror och hur det kan minskas. Om vi följde deras råd skulle vi få lönsammare företag, friskare befolkning, rättvisare domar och lyckligare liv.«
Jonathan Haidt, författare till The Righteous mind

 

VARJE GÅNG DU GÖR EN BEDÖMNING ELLER FATTAR ETT BESLUT, PÅVERKAS DU AV BRUSET.

Nobelprisbelönade Daniel Kahneman, en av världens främsta tänkare, är tillbaka med ett nytt storverk — Brus (på engelska Noise) — om hur vår hjärna och beslutsförmåga fungerar. Vilka är faktorerna som stör och hur kan vi minimera dem?

Daniel Kahnemans forskning har haft stort inflytande inom en rad olika områden från ekonomi och psykologi till medicin och politik. Sin nya bok har han skrivit tillsammans med Olivier Sibony och Cass R. Sunstein, medförfattare till Nudge ihop med Richard Thaler. Brus bygger på lika omsorgsfull och djuplodande forskning som gjorde Tänka, snabbt och långsamt till en bästsäljare över hela världen.

 

I en perfekt värld skulle samtliga skott träffa mitt i prick. På samma sätt skulle inga bedömningar störas av oönskade och felaktiga skillnader.

Men i stället påverkas vi av ett osynligt problem: brus. Slumpmässiga störningar i mänskligt tänkande som orsakar felbedömningar på många områden: medicinska diagnoser, rättsliga påföljder, ekonomiska och finansiella prognoser, politiska beslut och strategiska vägval för företag. Effekterna kan ibland bli chockerande stora både för individer och organisationer. Till enorma kostnader.

Vi gör dåliga bedömningar oftare än vad vi tror.

Den här banbrytande boken visar vad vi kan göra åt det, med några enkla verktyg och regler. Boken avslutas med konkreta och specifika förslag på analyser, checklistor och justeringar som hjälper oss att göra bättre bedömningar.

 

Daniel Kahneman (1934–2024) var professor emeritus i psykologi vid Princeton University. Hans bok Tänka, snabbt och långsamt har blivit en modern klassiker. Den har getts ut i över trettio länder och sålt i långt över en miljon exemplar. I Sverige blev boken snabbt en succé, toppade listorna under en lång tid och fortsätter att vara efterfrågad och oumbärlig läsning för alla som vill förändra sitt sätt att tänka om hur vi tänker.

Olivier Sibony är professor vid handelshögskolan HEC i Paris där han undervisar i strategi, beslutsfattande och problemlösning. Hans forskning har varit inriktad på beslutsfattande och metoder för att reducera påverkan från beteendegrundad bias. Han hade i tjugofem år ledande befattningar vid konsultföretaget McKinsey i såväl Paris som New York. Han har även skrivit ett flertal uppmärksammade böcker för den bredare publiken.

Cass R. Sunstein är professor i juridik och grundare av Harvard Law Schools Program on Behavioral Economics and Public Policy. Han har varit rådgivare för bland annat Världshälsoorganisationen och i Vita huset för såväl Barack Obama som Joe Biden. Tillsammans med Ekonomiprisbelönade Richard Thaler har han tidigare skrivit boken Nudge.

 

Här kan läsa mer om översättarens val: ”Varför ’noise’ blir ’brus’ på svenska”

Här kan du läsa mer om bakgrunden till boken: ”Min bästa idé någonsin”

 

Ur epilogen

En mindre brusig värld

Föreställ dig hur våra organisationer skulle se ut om de inrättades för att minska bruset. Sjukhus, rekryteringskommittéer, ekonomiska prognosmakare, statliga institutioner, försäkringsbolag, folkhälsomyndigheter, rättsväsenden, juristfirmor och universitet skulle ha bruset under full uppsikt och försöka minska det. Brusinventeringar skulle ske rutinmässigt och kanske genomföras en gång om året.

Organisationernas ledare skulle låta algoritmer ersätta mänskliga bedömningar eller stödja dem på betydligt fler områden än i dag. Man skulle bryta ner komplexa bedömningar i enklare delbedömningar. Beslutshygien skulle vara ett välbekant begrepp och alla skulle rätta sig efter dess föreskrifter. Oberoende bedömningar skulle inhämtas och kombineras. Sammanträdena skulle se helt annorlunda ut och bygga på strukturerade diskussioner. Ett utifrånperspektiv skulle integreras mer systematiskt i beslutsprocessen. Öppen oenighet skulle både vara vanligare och lösas mer konstruktivt.

Resultatet skulle bli en mindre brusig värld. Det skulle spara mycket pengar, stärka tryggheten i samhället och folkhälsan, öka rättvisan och förebygga många fel som går att undvika. Vårt syfte med den här boken har varit att rikta uppmärksamheten på den möjlighet vi står inför. Vi hoppas att du blir en av dem som utnyttjar den.

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Pressbilder