”Ät mat, mestadels växter, inte för mycket”

  • 2 min

Den farligaste av alla matmyter är föreställningen att vi alla ska reagera på mat på samma sätt och att våra kroppar när vi äter mat eller följer vissa dieter beter sig som identiska labbråttor. Det gör de inte. Vi är alla olika. Det är anledningen till att fixeringen vid ett begränsat synsätt på kost och vikt som kalorier in kontra kalorier ut är gagnlöst och leder fel.

Sanningen är att var och en av oss reagerar olika på mat även om maten och miljön är identiska. Till exempel finns en kanadensisk studie som jag beskriver i början av Matmyten där man övergödde magra studenttvillingar: även om de fick samma mat och följde samma motionsschema visade det sig att den ena gick upp 2,5 gånger mer än den andra (den ena ökade med 4 kg och den andra med 12 kg).

Variationen beror delvis på vår genetik men också på de olika mikrober som befolkar våra tarmar.

Våra kroppar varierar starkt i hur de reagerar på allt, från mat och motion till miljö, och denna variation påverkar hur mycket fett vi lagrar, hur mycket vi går upp i vikt liksom våra matpreferenser. Variationen beror delvis på vår genetik men också på de olika mikrober som befolkar våra tarmar. Vissa grupper och arter är förknippade med att skydda oss mot många sjukdomar och mot viktökning, medan andra ökar mottagligheten för dessa faktorer.

Trots förbehållet att alla är unika och kommer att påverkas på olika sätt finns det vissa fakta om kost som är obestridliga: dieter med mycket socker och förädlade livsmedel är dåliga för våra mikrober och i förlängningen för vår hälsa, och kost som innehåller mycket grönsaker och frukter är bra för båda. Den amerikanska författaren Michael Pollan som har mat och hälsa som specialitet sammanfattar budskapet i sju enkla ord: ”Ät mat, mestadels växter, inte för mycket.” Och för att modifiera en annan bit av hans råd: ”Ät inte någonting din gammelmormors mikrober inte skulle känna igen som livsmedel.”

”Ät mat, mestadels växter, inte för mycket.”

Vår mikrobiella mångfald minskar för varje årtionde, vilket definitivt är en dålig sak och sannolikt en viktig orsak till de moderna epidemierna av allergi, autoimmuna sjukdomar, övervikt och diabetes. Det är klart att ju mer diversifierad en människas diet är, desto större blir mångfalden av hennes mikrober och hennes hälsa i alla åldrar. Men hur lätt är det att ändra gamla vanor?

*

Professor Tim Spectors bok Matmyten hittar du på till exempel Adlibris, Bokus eller Dito (ebok).

Läs mer om boken:

Dagens Nyheter – Vi har blivit rädda för smuts
New York Times – ‘The Diet Myth,’ ‘The Good Gut’ and ‘The Hidden Half of Nature’