Ashkan Fardost: Skolans dolda talanger räddar planeten

  • 3 min

HÅLLBARHET. Internet har spelat en central roll i mitt liv. Det började redan i tonåren när jag upptäckte amerikanska komiker som Bill Hicks och fick skivkontrakt genom att skapa musik på datorn. Den digitala världen gav mig en bildning och uppfostran som varken föräldrar eller skolan kunde erbjuda.

Vi människor behöver information för att fungera som civilisation. Informationsrevolutioner innebär dock förändring – de ruskar om mänskligheten och utmanar den rådande ordningen, liksom de förändrar hur vi kommunicerar och lever våra liv.

Just nu befinner vi oss mitt i den digitala informationsrevolutionen. Tiden då en liten elit kontrollerade medierna och vår världsbild är förbi. Nu kan alla dela sina idéer med miljarder uppkopplade människor över hela jorden.

I den nya världen är hållbarhet centralt, men människans inneboende strävan efter ständig tillväxt har orsakat den globala klimatkrisen. På en individuell nivå kan vi se hur vi klimatutmaningarna ska lösas, men som grupp saknar människan förmågan att faktiskt lösa dem.

Det är knappast konstigt att vi har ett ambivalent förhållande till klimatfrågan, eftersom det är samma strävan efter tillväxt som fortsätter lyfta människor ur fattigdom. Därför är det naivt när västvärlden tror sig kunna övertyga resten av världen att konsumera mindre. Den enda realistiska vägen framåt är att vi människor fortsätter att manipulera naturen, men på ett sätt som inte äventyrar planeten. För att nå dit krävs dock ett radikalt främjande av nya innovationer. Och om Sverige fortsatt ska bidra till att göra världen bättre krävs nämligen att människorna med idéerna som löser klimatkrisen vill utveckla sina innovationer här.

Här för oss osökt till skolan, hopplöst anpassad för ett samhälle som inte längre existerar. Mängder av talanger försvinner i vårt nuvarande utbildningssystem eftersom skolan inte kan ta vara på deras intressen och begåvningar. Att samhället så ofta kräver att man har akademisk examen bidrar dessutom till en likriktning som stjälper den innovativa miljön. Men att göra sig av med skolan är inte heller ett alternativ – det krävs kunskap för att kunna vara innovativ och att googla efter svar ersätter inte riktigt kunnande.

Efter informationsrevolutionen krävs därför en utbildningsrevolution. Skolan behöver omfamna mångfald på riktigt genom att ta hänsyn till elevernas olikheter. Den behöver lära ut värdeskapande, det vill säga värdet i att skapa något som berikar fler än sig själv. Dessutom behöver skolan lära eleverna värdet i att misslyckas och att intressanta frågor kan vara mer värdefulla än rätt svar.

Ett första steg är att lära våra barn om internet och hur de ska agera online. Det är viktigare att ge barnen friheten att utforska än att försöka skydda dem från vad som kan finnas på nätet eftersom det ger dem möjlighet att hitta sin egen väg och att utveckla mängder av färdigheter. Den digitala världen är nämligen den unga generationens centrala arena för identitetsskapande och vägen till ett smart land dit talanger söker sig för att skapa innovationerna som räddar vår planet.

Ashkan Fardost
Internationell föreläsare, författare och digitaliseringsexpert

Vill du boka Ashkan Fardost som föreläsare? Kontakta info@speakersnet.se